Výstavy v roku 2019

Lapiť umenie   
20.9.2018 - 31.3.2019
Zodpovedná osoba: E. Trilecová
 
Krivý svet          
9.5. - 22.9.2019
Zodpovedná osoba: E. Trilecová
 
Stáli pri zrode Československa
26.9. - 29.9.2019
Zodpovedná osoba: L. Burdová
 
Podoby vínnych pivníc v strednej Európe           
10.10.2019 - 20.3.2020
Zodpovedná osoba: M. Hrubala
 
Autorka plagátov: Monika Chvosteková Plagát Podoby vínnych pivníc: Bratislavský samosprávny kraj