Výstavy v roku 2018

Tisícročná včela
7.12.2017 - 29.3.2018
Zodpovedná osoba: E. Trilecová

Kupeckého svet
12.4. - 27.5.2018
Zodpovedná osoba: E. Trilecová

Spoznajme Cech kachliarov
9.6. - 2.9.2018
Zodpovedná osoba: H. Sedláčková

Lapiť umenie
20.9.2018 - 31.3.2019
Zodpovedná osoba: E. Trilecová

Autorka plagátov: Monika Chvosteková