Výstavy v roku 2017

Ilustrácie: Salvador Dalí, Jean Cocteau, Jean Marais, Tonino Guerra
1.12.2016-2.4.2017
Zodpovedná osoba: M. Hrubala

Vinohrady, ľudia, čas
20.4. - 4. 6.2017
Zodpovedná osoba: M. Hrubala

Kupeckého svet
1.6.-25.6.2017
Zodpovedná osoba: E. Trilecová

A predsa sa točí!
9.6. - 27. 8.2017
Zodpovedná osoba: H. Sedláčková

Feliber poetry
29.6.-27.8.2017
Zodpovedná osoba: E. Trilecová

Viera, víno, vzájomnosť
7.9. - 30.11.2017
Zodpovedná osoba: L. Burdová

Tisícročná včela
7.12. 2017 - 29.3.2018
Zodpovedná osoba: E. Trilecová

Autorka plagátov: Monika Chvosteková Plagát Ilustrácie: Vanda Kráľovičová