Výstavy v roku 2016

Do zbrane: Bitky a bojiská bratislavského kraja 
26.11.2015-31.3.2016
Zodpovední: Kolektív odborných zamestnancov múzea

Kupeckého svet
20.4.-29.5.2016
Zodpovedná osoba: E. Trilecová

Život v dielach figuralistov
10.6.-28.8.2016
Zodpovedná osoba: D. Kopálová, E. Trilecová

Po stopách baroka
20.4.-26.11.2016
Zodpovedná osoba: E. Trilecová

Michal Schmidt: Patriot zo Štefanovej
8.9.-28.11.2016
Zodpovedná osoba: E. Trilecová

Ilustrácie: Salvador Dalí, Jean Cocteau, Jean Marais, Tonino Guerra
1.12.2016-2.4.2017
Zodpovedná osoba: M. Hrubala

Autorka plagátov: Monika Chvosteková Plagát Ilustrácie: Vanda Kráľovičová