Výstavy v roku 2015

Karpatský priestor. Marcela a Viliam Loviška
18.9.2014 - 8.2.2015
Zodpovedná osoba: E. Trilecová

História predmetu – príbeh človeka
20.3.-31.5.2015
Zodpovedná osoba: M. Hrubala

Páli nám to
12.6.-23.8.2015
Zodpovedná osoba: E. Trilecová

Zo školy
12.6.-23.8.2015
Miesto konania: SOU Komenského, Pezinok
Zodpovedná osoba: E. Trilecová

Pezinské vinohrady sú najkrajšie
4.9.-8.11.2015
Zodpovedná osoba: M. Hrubala

Do zbrane: Bitky a bojiská bratislavského kraja 
26.11.2015-31.3.2016
Zodpovedná osoba: Odborní zamestnanci múzea

Autorka plagátov: Monika Chvosteková Plagát Karpatský priestor: Lea Lovišková