Pozrite si 3D model veľkomoravského hradiska vo Svätom Jure a hradu Biely Kameň!

Veľkomoravské hradisko vo Svätom Jure

Malokarpatské múzeum v Pezinku skúma jeden z najznámejších drevozemných, veľkomoravských hradov na našom území, ležiaci v sústave slovanských pevností na juhozápade Malých Karpát už niekoľko rokov.

Hradisko bolo vybudované na území obce Svätý Jur (k.ú. Neštich) na vrchu s miestnym názvom Handrlák v pohorí Malé Karpaty nad údolím, cez ktoré smerovala cesta na Záhorie. Osídlené bolo už v staršej dobe železnej (8.- 6. stor. pred n. l.). Ťažisko osídlenia však spadá do obdobia včasného stredoveku (8.-10. stor.). V 13.-14. storočí bolo využité Hunt-Poznanovcami, nachádzala sa tu drevená palácová stavba a murovaná cisterna s potrubím.

Hrad Biely Kameň

Nový hrad Biely Kameň sa spomína v roku 1271 v súvislosti s dobytím Přemyslom Otakarom. Mal kamenné jadro obohnané valmi a priekopami. V sídle sa nachádzali vojenské, obytné, skladové, kuchynské a iné priestory, mal cisternu napájanú potrubím, vstup s padacím mostom. Hrad mal aj predhradie.

Text a popisy: M. Sládok (KPÚ Trnava), J. Vavák (Malokarpatské múzeum v Pezinku)

Zdroj produktov LLS: ÚGKK SR

Vizualizácia a 3D zobrazenie: T. Lieskovský (STU Bratislava)

© Pamiatkový úrad SR