Znovuotvorenie unikátnej expozície Príbeh vína

Dňa 15.11.2018 o 17.00 hodine sa v Malokarpatskom múzeu v Pezinku uskutočnilo slávnostné znovuotvorenie unikátnej expozície Príbeh vína za účasti predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu a ďalších pozvaných hostí. 

Významnou súčasťou programu bola prezentácia novej publikácie Martina Hrubalu: Vinohradnícke lisy v Malokarpatskej oblasti - Európsky unikát. Prezentovaná autorská publikácia Martina Hrubalu opisuje vývoj používania vinohradníckych lisov vo svete, no najmä sa venuje Malokarpatskému regiónu. Lisy z tejto oblasti boli totiž nielen pracovnými nástrojmi, no boli jedinečné pre svoju výzdobu a konštrukčné zhotovenie. Vyjadrovali tak aj spoločenský status ich majiteľov a odlišovali sa od prešov zo susedných krajín. Predkladaná kniha sa v druhej časti zaoberá najväčšou zbierkou vinohradníckych lisov v Európe, ktorú spravuje práve Malokarpatské múzeum v Pezinku.V súčasnosti ich je 43 exemplárov. Je unikátna svojim rozsahom, ako aj spôsobom prezentácie v renesančných pivniciach zo 17. storočia.

Presne po piatich rokoch od prvého sprístupnenia stálej expozície Malokarpatského múzea verejnosti predstavil riaditeľ múzea Martin Hrubala so svojím tímom spolupracovníkov novú modernú a zážitkovú stálu expozíciu pod názvom Príbeh vína. Nosnou témou sú dejiny vinohradníctva a vinárstva v tejto najvýznamnejšej vinohradníckej oblasti. Expozícia poskytne návštevníkom zážitky interaktívnou formou, pri ktorej využijú všetky svoje zmysly – zrak, čuch či hmat. Využitie moderných technológií a aplikácií má za úlohu ponúknuť verejnosti súčasnejšía atraktívnejší pohľad na regionálne dejiny v oblasti Malých Karpát. Nový moderný mobiliár, smart osvetlenie reagujúce na pohyb, scénické prevedenie hradieb mesta Pezinok, interaktívny stredový panel s osobnosťami regiónu a aktivitami, info pointy a hry pre detského návštevníka, hľadanie archeologických nálezov, možnosť vyskúšania si dereša, simulátora stupňov promile, hádanie vôní vína, zátkovanie fľaše či spoločný súťažný kvíz prostredníctvom tabletov na konci prehliadky sú len niektorými z pripravovaných noviniek. Celá prehliadka je zakončená pohárom miestneho vína v cene vstupenky. Vďaka audio sprievodcom v siedmich jazykových mutáciách je otvorená aj pre zahraničných turistov. Vítaní sú tiež sluchovo či zrakovo hendikepovaní návštevníci prostredníctvom textov v braillovom písme či video-animáciám v posunkovej reči. Expozícia sa tak zaradí medzi najmodernejšie svojho druhu u nás.

Nový mobiliár sa podarilo obstarať vďaka dotačnej schéme Fondu na podporu umenia.

Názov projektu: Zabezpečenie stálej expozície Malokarpatského múzea v Pezinku prostredníctvom výstavného mobiliáru - 2. fáza.

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Návštevník bude mať po prvýkrát v histórii múzea možnosť zakúpenia  suvenírov v novootvorenej regionálnej predajni. Súčasťou podujatia bolo jej otvorenie pre verejnosť. Hudobným hosťom bola vokálna skupina Crystals.

Nová publikácia, stála expozícia a obchod budú verejnosti sprístupnené od 16.11.2018. Malokarpatské múzeum je v zriaďovacej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

Partneri: Bratislavský samosprávny kraj a Turizmus regiónu Bratislava.