Získali sme ocenenie od mesta Pezinok!

V nedeľu 14. júna sa v priestoroch Domu kultúry Pezinok konalo 43. slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku spojené s odovzdávaním Mestských ocenení za rok 2020. Sme veľmi hrdí na to, že naše múzeum získalo od mesta Pezinok medailu so stužkou "Za zásluhy o rozvoj mesta". :)

Ocenenie sme získali za systematickú profesionálnu prácu v oblasti skúmania, ochrany, sprístupňovania a propagácie dokladov o dejinách malokarpatského regiónu s dôrazom na dejiny a kultúru vinohradníctva a vinárstva, za pestrú škálu kultúrnych, spoločenských, edukačných a umeleckých aktivít podporujúcich hlavné poslanie múzea, určených rôznorodým cieľovým skupinám. 

                           
                           Foto: Eva Amzler