Zabezpečenie stálej expozície prostredníctvom výstavného mobiliáru – 2. fáza

V roku 2017 začalo Malokarpatské múzeum v Pezinku s postupnou obmenou pôvodnej expozície Príbeh vína, v rámci ktorej boli prvé tri miestnosti expozície vybavené moderným vitrínovým systémom. Vitríny, ktoré múzeum obstaralo, disponovali bezpečnostnými prvkami poskytujúcimi zbierkovým predmetom zvýšený stupeň ochrany i prvkami, ktoré zvyšovali prezentačnú úroveň vystavených predmetov. Vitríny boli osvetlené, prachotesné a prispôsobené architektúre jednotlivých miestností. Kombinácia moderného dizajnu vitrín s historickým priestorom bola citlivo vyvážená a zvyšovala zážitok z celkového vnímania expozície. Išlo o prvú fázu projektu, ktorý z verejných  zdrojov  podporil Fond  na  podporu  umenia. Vzhľadom k tomu, že v expozícii zostali v dvoch miestnostiach pôvodné vitríny, pristúpilo múzeum v roku 2018 k  druhej fáze projektu, v rámci ktorej bol aj zvyšný priestor opatrený novým vitrínovým systémom. Druhá fáza projektu bola rovnako ako prvá, riešená cez dotačnú schému Fondu na podporu umenia a vďaka pridelenej podpore mohlo Malokarpatské múzeum dňa 15.11.2018 slávnostne otvoriť inovovanú expozíciu Príbeh vína. Spolu s novým výstavným mobiliárom spájajúcim v sebe bezpečnú a zároveň pútavú prezentáciu zbierkového fondu, implementovalo múzeum do znovuotvorenej expozície moderné technológie a interaktívne prvky, ktoré zvyšujú zážitok z prehliadky expozície. Obe expozície Malokarpatského múzea v Pezinku sa týmito krokmi priradili k najmodernejším svojho druhu u nás.

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.