Zabezpečenie stálej expozície Malokarpatského múzea v Pezinku prostredníctvom výstavného mobiliáru

Názov projektu: Zabezpečenie stálej expozície Malokarpatského múzea v Pezinku prostredníctvom výstavného mobiliáru
 
     Malokarpatské múzeum v Pezinku neustále vyvíja snahu ako o ochranu vzácneho kultúrneho dedičstva malokarpatského regiónu, ktoré spravuje, tak aj o jeho bezpečnú a pútavú prezentáciu. V súlade s týmto úsilím sa začiatkom roka 2018 rozhodlo reinštalovať stálu expozíciu Príbeh vína. Vďaka tejto snahe do dnešného dňa reinštalovalo tri miestnosti expozície, ktoré boli vybavené moderným výstavným mobiliárom. Nové vitríny, ktoré múzeum obstaralo, disponujú bezpečnostnými prvkami poskytujúcimi zbierkovým predmetom zvýšený stupeň ochrany i prvkami, ktoré zvyšujú úroveň prezentácie vytavených predmetov. Nové vitríny sú osvetlené, prachotesné a prispôsobené architektúre jednotlivých miestností. Kombinácia moderného dizajnu vitrín v pôvodnom priestore je citlivo vyvážená a zvyšuje zážitok z celkového vnímania expozície. Múzeum plánuje v danej snahe pokračovať aj naďalej a reinštalovať zvyšné časti expozície, aby mohli návštevníci múzea ešte v tomto roku zhliadnuť expozíciu Príbeh vína v novom šate.

Projekt  podporil  z verejných  zdrojov  Fond  na  podporu  umenia