Výzva na predkladanie výstavných projektov na rok 2024 a 2025

Malokarpatské múzeum v Pezinku vyhlasuje výzvu pre kurátorov, výtvarníkov a autorov umeleckých diel k predkladaniu projektov na rok 2024 a 2025 do výstavných priestorov Malokarpatského múzea v Pezinku, M.R. Štefánika 4, 902 01  Pezinok.
Výstavné priestory sú určené na prezentáciu výtvarného umenia, remesla, dizajnu a ich presahov. Výzva je otvorená aj pre študentské práce.
Víťazi vybraní Výstavnou radou múzea budú zaradení do výstavného plánu Malokarpatského múzea v Pezinku na rok 2024 a 2025.
 
Podmienky:
- výzva sa vzťahuje prednostne na umelcov žijúcich alebo narodených v malokarpatskom regióne
- k projektom vybraným na realizáciu bude so žiadateľom uzatvorená zmluva, v ktorej sa zmluvné strany zaviažu k plneniu dohodnutých podmienok
- žiadateľ privezie aj odvezie diela na vlastné náklady
- žiadateľ nainštaluje aj zloží svoju tvorbu sám, zamestnanec múzea bude k dispozícii a bude sa pohybovať v priestoroch na výstavu pridelených. Do zmluvy sa musí uviesť pokuta, v prípade, že nebude výstava nainštalovaná 24 hodín pred otvorením – vernisážou.
- žiadateľ bude participovať na občerstvení , t.j. na otvorení výstavy - pagáče, alebo domáce koláče, podľa potreby alkoholické, či nealkoholické nápoje.
- podklady na tlačovinu bude vždy vyberať grafik múzea, nie autor – žiadateľ. Bude sa čerpať z digitálnych podkladov, ktoré dodá žiadateľ k žiadosti o výstavné priestory.
 
Zoznam požadovaných príloh:
Životopis žiadateľa
Údaje o projekte (názov, predpokladaný termín konania, popis projektu, spolupracujúce inštitúcie, kontaktná adresa)
Obrazová dokumentácia (elektronický formát, tlač alebo fotografia)
Dátum a podpis žiadateľa (môže byť umelec alebo kurátor projektu)
Odborné odporúčania (nepovinná príloha) 


 
Malokarpatské múzeum v Pezinku poskytne:
- výstavný priestor  podľa dohody s vystavovateľom
- technické vybavenie
- propagáciu projektu
- oficiálne potvrdenie partnerstva pri získavaní grantov a iných foriem spolufinancovania
- zabezpečenie výstavného priestoru a diel po dobu trvania výstavy
 
O výsledkoch budú úspešní uchádzači informovaní do 15.11.2023.
 
 
Projekty zasielajte poštou na adresu:
Malokarpatské múzeum v Pezinku
M.R. Štefánika 4
902 01  Pezinok
 
Termín uzávierky zasielania projektov je 15.10.2023 (rozhoduje pečiatka pošty), neúplné projekty bez príloh budú vylúčené.
 
Kontaktná osoba:
Mgr. Eva Trilecová ArtD.
eva.trilecova@muzeumpezinok.sk
+ 421911 404 063