VÝZVA NA PREDKLADANIE VÝSTAVNÝCH PROJEKTOV NA ROK 2019

VÝZVA NA PREDKLADANIE VÝSTAVNÝCH PROJEKTOV NA ROK 2019
 
 
     Malokarpatské múzeum v Pezinku vyhlasuje výzvu pre kurátorov, výtvarníkov a autorov umeleckých diel k predkladaniu projektov na rok 2019 do výstavných priestorov Malokarpatského múzea v Pezinku, M.R. Štefánika 4, 902 01  Pezinok.
Výstavné priestory sú určené na prezentáciu výtvarného umenia, remesla, dizajnu a ich presahov. Pri výbere budú uprednostňované projekty prezentujúce tvorbu viacerých umelcov či skupín pred monografickými výstavami. Výzva je otvorená aj pre študentské práce.
Víťazi vybraní Výstavnou radou múzea budú zaradení do výstavného plánu Malokarpatského múzea v Pezinku na rok 2019.
 
Podmienky:
- výzva sa vzťahuje prednostne na umelcov žijúcich alebo narodených v malokarpatskom regióne
- k projektom vybraným na realizáciu bude so žiadateľom uzatvorená zmluva, v ktorej sa zmluvné strany zaviažu k plneniu dohodnutých podmienok
- žiadateľ privezie, aj odvezie diela na vlastné náklady.
- žiadateľ nainštaluje aj zloží svoju tvorbu sám, zamestnanec múzea bude k dispozícii a bude sa pohybovať v priestoroch na výstavu pridelených. Do zmluvy sa musí uviesť pokuta, v prípade, že nebude výstava nainštalovaná 24 hodín pred otvorením – vernisážou.
- žiadateľ bude participovať na občerstvení , t.j. na otvorení výstavy - pagáče, alebo domáce koláče, podľa potreby alkoholické, či nealkoholické nápoje.
- podklady na tlačovinu bude vždy vyberať grafik múzea, nie autor – žiadateľ. Bude sa čerpať z digitálnych podkladov, ktoré dodá žiadateľ k žiadosti o výstavné priestory.
 
Zoznam požadovaných príloh:
Životopis žiadateľa
Údaje o projekte (názov, predpokladaný termín konania, popis projektu, spolupracujúce inštitúcie, kontaktná adresa)
Obrazová dokumentácia (elektronický formát, tlač alebo fotografia)
Dátum a podpis žiadateľa (môže byť umelec alebo kurátor projektu)
Odborné odporúčania (nepovinná príloha) 


Pôdorys ponúkaných výstavných priestorov nájdete na www.muzeumpezinok.sk.
 
Malokarpatské múzeum v Pezinku poskytne:
- výstavný priestor (miestnosť č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, 5, chodba č. 6)
- technické vybavenie
- propagáciu projektu
- oficiálne potvrdenie partnerstva pri získavaní grantov a iných foriem spolufinancovania
- zabezpečenie výstavného priestoru a diel po dobu trvania výstavy

 
O výsledkoch budú úspešní uchádzači informovaní do 30.10. 2018.
 
 
 
Projekty zasielajte poštou na adresu:
Malokarpatské múzeum v Pezinku
M.R. Štefánika 4
902 01  Pezinok
 
Termín uzávierky zasielania projektov je 15.9. 2018 (rozhoduje pečiatka pošty), neúplné projekty bez príloh budú vylúčené.
 
Kontaktná osoba:
Mgr. Eva Trilecová ArtD.
eva.trilecova@muzeumpezinok.sk
+ 421911 404 063