Výstava: 43 príbehov "prešovačky" - Podoby vínnych pivníc strednej Európy

Medzinárodná výstava 43 príbehov "prešovačky" - Podoby vínnych pivníc strednej Európy, na ktorej spolupracuje Malokarpatské múzeum v Pezinku s obcou Jedenspeigen v Rakúsku trvá od 10. októbra 2019 do 28. marca 2020. Výstava porovnáva podobné a odlišné prvky malokarpatského a dolnorakúskeho vinohradníctva, približuje jeho dávnu históriu a špecifiká. Súčasne sa zameriava na prostredie vinných pivníc, ich históriu, funkciu a architektúru. Oboznamuje návštevníka so skutočnosťou, že pivnica nie je iba miestom, ktoré slúži na uskladnenie vína, ale v mnohých prípadoch je priestorom kde prebieha proces samotného spracovania hrozna. Podoby vínnych pivníc strednej Európy boli rôzne, prispôsobovali sa potrebám vinohradníkov, vidieckemu či mestskému typu vinohradníctva. Ich rôznorodosť odzrkadľujú bohatú a pestrú históriu vinohradníctva na území Slovenska a Rakúska, krajín ktoré boli po dlhé obdobie súčasťou spoločnej monarchie.

Vstup na výstavu je 2 €.

Tešíme sa na Vašu návštevu!