Vybavenie depozitáru dreva a kovu profesionálnym, účelovým, úložným mobiliárom – 3. záverečná fáza

Malokarpatské múzeum v Pezinku pravidelne a systematicky modernizuje svoje priestory a to nielen expozičné a výstavné, ale aj priestory svojich depozitárov. Tie postupne zariaďuje tak, aby bol všetkým zbierkovým predmetom, ktoré sú v nich uložené, poskytnutý maximálny stupeň ochrany. Vďaka tejto snahe sa podarilo tri depozitáre vybaviť profesionálnym úložným systémom. Do depozitáru dejín umenia bol v roku 2014 obstaraný špeciálny závesný systém a v rokoch 2016/17 bol do depozitáru skla, textilu a keramiky získaný úložný mobiliár určený k uchovávaniu zbierkových predmetov z textilu. V roku 2017 začalo múzeum zriaďovať novým mobiliárom aj depozitár dreva a kovu. Vzhľadom k finančnej náročnosti bol celý projekt rozčlenený na tri fázy a realizovaný prostredníctvom dotačnej schémy Fondu na podporu umenia. V prvých dvoch fázach, ktoré prebehli v rokoch 2017-2018 boli dve časti depozitára zariadené štyrmi blokmi profesionálneho úložného systému. V roku 2019 pristúpilo múzeum k poslednej fáze, v rámci ktorej vybavilo depozitár posledným piatym blokom úložného systém. Nový mobiliár disponuje posuvnými dverami, nastaviteľnými policami a je vybavený tesnením eliminujúcim prienik nečistôt. Realizáciou tretej fázy sa podarilo zabezpečiť komplexnú ochranu zbierkového fondu v depozitári dreva a kovu.  

Projekt „Vybavenie depozitáru dreva a kovu Malokarpatského múzea v Pezinku profesionálnym, účelovým, úložným mobiliárom – 3. záverečná fáza“ z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.