Vybavenie depozitáru dreva a kovu profesionálnym, účelovým, úložným mobiliárom – 2. fáza

K prioritám, na ktoré sa Malokarpatské múzeum v Pezinku zameriava, patrí ochrana zbierkového fondu. V súlade s tým vykonáva systematické kroky, ktoré majú jedinečnému kultúrnemu dedičstvu poskytnúť potrebný stupeň ochrany. Po tom , ako prešlo múzeum v rokoch 2007/2008 rekonštrukciou a postupne do roku 2012 vybudovalo vo svojich priestoroch tri depozitáre, začalo tieto postupne vybavovať potrebným profesionálnym, úložným mobiliárom. Po úspešnom zariadení depozitára dejín umenia špeciálnym závesným systémom a vybavení depozitára skla, textilu a keramiky profesionálnym úložným mobiliárom určeným k uchovávaniu zbierkových predmetov z textilu, pristúpilo Malokarpatské múzeum v Pezinku v roku 2017 k zariaďovaniu depozitára dreva a kovu. Išlo o prvú fázu projektu, ktorá sa realizovala prostredníctvom dotačnej schémy Fondu na podporu umenia. Vďaka projektu sa podarilo do dvoch častí depozitára dreva a kovu obstarať nové, moderné a bezpečnostným kritériám zodpovedajúce úložné celky. Oba bloky úložného systému boli uzatvárateľné, prachotesné a zbierkovým predmetom poskytli náležitý stupeň ochrany. Vzhľadom k potrebe zariadiť celý depozitár dreva a kovu vhodným úložným mobiliárom, pristúpilo múzeum v roku 2018 k druhej fáze projektu. Aj tú sa podarilo vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia úspešne zrealizovať. V novembri 2018 do depozitára dreva a kovu pribudli dva nové celky úložného, účelového systému. Oba celky účelového mobiliáru disponujú posuvnými dverami, nastaviteľnými policami a sú vybavené tesnením eliminujúcim prienik nečistôt. Pre návštevníka múzea je nepochybne zaujímavá skutočnosť, že jeden z úložných celkov je opatrený sklenenými posuvnými dverami, ktoré umožňujú nahliadnuť do jeho útrob. Keďže depozitár dreva a kovu je otvoreným depozitárom a je súčasťou expozície, od ktorej je oddelený bezpečnostnými sklenenými dverami, návštevník môže nahliadnuť nielen do vnútra depozitára, ale vďaka preskleným dverám mobiliára, zhliadnuť aj časť jedinečného kultúrneho dedičstva malokarpatského regiónu. 

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.