Úspešné reštaurovanie kolekcie pokrývok na hlavu

 Vďaka podpore z Fondu na podporu umenia sa Malokarpatskému múzeu v Pezinku podarilo zreštaurovať štyri typy pokrývok na hlavu zo zbierok múzea.

Všetky pokrývky hlavy sú úzko späté s históriou mesta Pezinok a vďaka reštaurovaniu sa nám podarilo zachovať ich bohatú výpovednú a historickú hodnotu. Zreštaurovanými predmetmi sú prilba hasiča Pezinských tehelní, klobúk mestskej samosprávy patriaci mestskému kočišovi, debnárska čiapka majstra Jozefa Ištvanffyho a klobúk tovarišov cechu. Reštaurovanie malo záchranný charakter, nakoľko sa predmety nachádzali v nedostačujúcom a značne poškodenom stave. Reštaurátorské práce zrealizovala doc. Mgr. art. Sylvia Birkušová, ktorá sa špecializuje na reštaurovanie historických textílií. Reštaurovaním sa výrazne zlepšil technický stav predmetov, odstránili sa viaceré degradácie, perforácie a silné znečistenie povrchov pokrievok.
Všetky zreštaurované predmety sa v súčasnosti opäť nachádzajú v stave vhodnom na výstavnú, ale aj publikačnú prezentáciu. Veríme, že sa stanú cenným prínosom pre odborníkov a nadšencov pre oblasť regionálnych dejín, cechov, mestskú justíciu, hasičské zbory a dejiny odievania.
 
Projekt ,,Reštaurovanie kolekcie pokrývok na hlavu“ z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.