Reštaurovanie rukopisov džbánkarského rodu Putz-Kostka

Vďaka podpore z Fondu na podporu umenia sa Malokarpatskému múzeu v Pezinku podarilo zreštaurovať vzácne rukopisy z pozostalosti po džbánkarovi, figuralistovi a národnom umelcovi Ferdišovi Kostkovi (1878 – 1951).
Rukopisy pozostávajú z kroniky rodu Putzovcov a štyroch receptárov z keramickej dielne. Kronika mapuje viac ako 200 ročnú históriu významného rodu Putz, džbánkarov zo Stupavy a predkov Ferdiša Kostku. Prvý zápis v kronike pochádza z roku 1735 a posledný z roku 1991. Receptáre na výrobu farieb a glazúr s mierkami a postupmi sú vzácnym dokladom džbánkarského remesla tohto rodu. Reštaurovanie malo záchranný charakter, nakoľko rukopisy sa nachádzali v zlom technickom stave. Mali viaceré mechanické poškodenia, papier sa vplyvom času miestami rozpadával, bol napadnutý plesňami, prachom, špinou či zatečeniami. Ďalšia manipulácia s rukopismi znamenala riziko vážnejšieho poškodenia až úplného zničenia predmetov.
Reštaurátorské práce zrealizoval reštaurátor z Komory reštaurátorov, Mgr. art. Štefan Kocka, ktorý sa špecializuje na reštaurovanie diel na papieri. Reštaurovaním sa výrazne zlepšil technický stav predmetov, odstránili sa viaceré degradácie, silné znečistenia povrchov a doplnili sa straty papierovej podložky.
Všetky zreštaurované predmety sa v súčasnosti opäť nachádzajú v stave vhodnom na výstavnú, ale aj publikačnú prezentáciu. Veríme, že sa stanú cenným prínosom pre odborníkov a nadšencov pre oblasť regionálnych dejín,  keramiku, históriu a etnológiu.
 
Projekt ,,Reštaurovanie rukopisov džbánkarského rodu Putz-Kostka“ z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.