Reštaurovanie herbáru Dr. Jozefa Ľudovíta Holubyho

V zbierkach Malokarpatského múzea v Pezinku sa nachádza množstvo zaujímavých predmetov, ktoré svedčia o bohatej a zaujímavej histórii nášho regiónu. Patrí k nim aj herbár, ktorý sa v Pezinku zachoval po botanickej činnosti významnej postavy slovenských dejín Dr. Jozefovi Ľudovítovi Holubym.

Jozef Ľudovít Holuby bol nielen evanjelickým kňazom, ale aj významným botanikom, národopiscom, zaujímal sa o históriu, či archeológiu. Napriek tomu, že botaniku nikdy nevyštudoval, dosiahol v tejto oblasti celosvetové uznanie. Zameriaval sa na floristiku, bol odborníkom na kvetenu Slovenska a dodnes je považovaný za špecialistu rodu Rubus (ostružiny) v Uhorsku. Cez 50 druhov ostružín nesie jeho meno.

Holubyho kontakt s malokarpatským prostredím začal už počas gymnaziálnych štúdií v Modre a lyceálnych štúdií v Bratislave, kde sa vďaka učiteľovi Csaderovi po prvý krát oboznámil s čarom botaniky. Napriek tomu, že sa stal evanjelickým kňazom, botanike zostal verný celý život. Príležitosť ku skúmaniu okolitej prírody a flóry mu vždy poskytlo prostredie, v ktorom pôsobil. Za štyridsaťosem rokov, ktoré strávil ako evanjelický kňaz v Zemianskom Podhradí sa vypracoval na uznávaného odborníka flóry Trenčianskej župy.

No okolie trenčianskej župy nebolo jediným predmetom jeho záujmu. V roku 1909 sa po odchode na penziu presťahoval za dcérou do Pezinka, kde našiel opäť miesto pre svoje potulky spojené s botanickými aktivitami. V Pezinku založil Holuby svoj tretí herbár, ktorý venoval Botanickému ústavu Karlovej univerzity v Prahe, pričom prvé dva herbáre, ktoré vytvoril, skončili v Bukurešti a v Martine.

Jediné vzorky rastlín, ktoré sa tak po Holubyho činnosti Pezinku zachovali, sa nachádzajú na štyroch herbárových listoch. Tie sú súčasťou zbierkového fondu Malokarpatského múzea a spolu s ďalšími prácami a rukopismi približujú rozsiahle Holubyho dielo.  Herbárové listy sa do múzea dostali v šesťdesiatych rokov 20. storočia a od tejto doby neprešli procesom odborného ošetrenia. Papierové vlákno i samotné rastliny začali postupne podliehať degradačnému procesu. Na papieri boli voľným okom viditeľné škvrny po mikrobiologickej aktivite i narušenie jeho vlákna.

Vzhľadom k danému stavu pristúpilo Malokarpatské múzeum v roku v 2021 k reštaurovaniu všetkých štyroch herbárových listov. Projekt reštaurovania prebehol vďaka podpore Fondu na podporu umenia. Samotnú realizáciu reštaurovania mal na starosti reštaurátor Mgr. art. Štefan Kocka, ktorý herbár šetrne ošetril, vyčistil, spevnil jednotlivé rastliny, doplnil chýbajúce časti papierového vlákna a následne pre každú položku vyhotovil  špeciálnu kazetu, ktorá ju chráni. Úspešným reštaurovaním sa podarilo predísť deštrukcii prírodného, historického a kultúrneho dedičstva malokarpatského regiónu.

Všetky štyri položky boli po návrate z reštaurovania uložené v depozitári múzea. V súčasnosti sú plnohodnotne prístupné pre prípadné výstavné projekty i pre bádateľské účely odbornej verejnosti.

                                                           
                                                                                              Stav po reštaurovaní, herbárová položka H0719.
                                                                           Škarda vláskovitá, Vika hrachovitá, Ďatelina pruhovaná a Hrachor lesný
.


                                                           

                                                                                          Stav po reštaurovaní, herbárová položka H0720.
                                                                     Lipkavec piemontský, Lipkavec marenovitý, Lipkavcec parížsky a Vika siata, poľná.                                                          
                                                                                              Stav po reštaurovaní, Herbárová položka H0721.
                                                                              Rubus purpureus x tomentosus, Hol. Druhá vzorka bez identifikácie.


                                                                      
                                                                                           Stav po reštaurovaní, herbárová položka H0722.
                                                                               Lipkavec piemontský a Ostružina - Rubus purpureus Holuby.


 
                              Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.