Oznam o zatvorení múzea!

Milí návštevníci múzea,

s účinnosťou od pondelka 9. marca 2020 sme v Malokarpatskom múzeu v Pezinku a jeho vysunutých pracoviskách prijali nasledujúce opatrenia súvisiace so zdravotnou situáciou:
  • múzeum ruší všetky objednávky organizovaných skupín a plánované aktivity - do odvolania,
  • múzeum bude rovnako zatvorené pre individuálnych návštevníkov - do odvolania,
  • bude posilnená dezinfekcia verejných priestorov múzea.
Zároveň vás informujeme, že s účinnosťou od pondelka 16.3.2020 sme Malokarpatskom múzeu v Pezinku a jeho vysunutých pracoviskách zaviedli pre väčšiu časť zamestnancov pracovnú pohotovosť a prácu z domu. V prípade nutnosti nás kontaktujte, prosíme, elektronicky resp. prostredníctvom služobných mobilných telefónnych čísiel, ktoré sú uvedené na našom webovom sídle, v sekcii O MÚZEU/ Personálie. 
 
O ďalších prípadných krokoch vás budeme priebežne informovať. Tieto opatrenia zavádzame, aby sme minimalizovali riziko a ochránili vaše zdravie. Ďakujeme za pochopenie.

Malokarpatské múzeum v Pezinku