Nový digitálny prvok múzea

Malokarpatské múzeum v Pezinku pripravilo v roku 2022 pre všetkých návštevníkov nový prvok, ktorý môže vidieť každý záujemca na nádvorí múzea. Ide o digitálnu technológiu s dotykovým monitorom, prostredníctvom ktorej návštevník interaktívnym spôsobom spoznáva historické a kultúrne dedičstvo nášho najstaršieho vinohradníckeho regiónu.

Nová digitálna technológia prezentuje zaujímavé animácie vinohradníckych lisov, keďže práve tie sú jedným z najvýraznejších symbolov vinohradníctva a sú svedkami práce a vynaliezavosti ľudí, ktorí ich vymysleli. Prostredníctvom pútavých 3D animácií a video-prezentácií sa užívateľovi predstaví príbeh a história vinohradníckych lisov so zameraním na kladový lis, ktorý pochádza z roku 1608. Ide o exponát, ktorý je súčasťou najväčšej zbierky svojho druhu v Európe. Prostredníctvom interaktívnej animácie ovládanej dotykom, sa na príklade kladového lisu z roku 1608, môže užívateľ oboznámiť s jeho konštrukciou, fungovaním a technologickým postupom lisovania hrozna. Realistické a detailné spracovanie 3D animácií upriami zároveň pozornosť na časti, z ktorých sa vinohradnícky lis skladal a na fakt, že nebol len pracovnou pomôckou, ale neraz dômyselným dielom jeho tvorcu, ktorý vo vinohradníckych rodinách zostával dlhé generácie. Digitálna technológia je umiestnená na nádvorí múzea pri originálnom kladovom lise so závažím zo 17. storočia, na ktorý vo svojich animáciách a video-prezentácii upozorňuje. Inštalácia v tomto priestore nebola náhodná. Návštevníci múzea často krát kladú otázku ako kladové lisy vôbec fungovali. A práve na túto otázku, a nielen na ňu dáva prehľadnú odpoveď naša nová digitálna technológia, ktorú si môžete sami vyskúšať v našom múzeu.Príď

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.