Nová HISTORIKA už v predaji!

Milí čitatelia,

  radi by sme Vám dali do pozornosti prvé tohtoročné vydanie časopisu HISTORIKA. V občasníku nájdete príspevok o zásobných jamách v Bukovej, dozviete sa o živote rímskeho legionára, vývoji záhrad a parkov pod Malými Karpatami ale aj o vinohradníckom dome v Pezinku.

Časopis zakúpite na týchto miestach:

Pezinok - Malokarpatské múzeum v Pezinku
                Mestské múzeum v Pezinku
                Artforum Pezinok
                Informačné centrum

Modra - SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra
              Slovenská ľudová majolika Modra (v oboch predajniach)

Sv. Jur - Literárne a vlastivedné múzeum vo Svätom Jure