Múzeum opäť otvorené!

Milí návštevníci,

sme veľmi radi, že po dlhšom čase, počas ktorého sme mali múzeum zatvorené, vám môžeme oznámiť pozitívnu správu o otvorení múzea. Slovenská republika pristupuje vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu v krajine k ďalšiemu uvoľňovaniu činnosti prevádzok. Umožnená je aj prevádzka múzeí, z tohto dôvodu bude Malokarpatské múzeum v Pezinku pre vás znovu otvorené od 12. mája 2020. Musíme však dodržiavať prísne hygienické opatrenia, preto:
  • vstup do múzea bude umožnený len pre jednotlivcov, dvojice či skupiny do 5 osôb
  • maximálny počet návštevníkov v expozíciách je tak 5 osôb 
  • prehliadka múzea bude prebiehať bez lektorského výkladu, avšak každý návštevník dostane audio sprievodcu
  • vstup do múzea bude možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami
  • pri vstupe si návštevník aplikuje dezinfekciu na ruky
  • potrebné je dodržiavanie odstupu od seba minimálne 2 m (platí len pre individuálnych návštevníkov, nie pre rodiny či ucelené skupiny).
Na pravidelnej báze budeme vykonávať vetranie, dezinfekciu priestorov múzea, dezinfekciu dotykových plôch a dezinfekciu audiosprievodcov.

Aj keď s určitými obmedzeniami, sme veľmi radi, že múzeum pre vás môžeme znovu otvoriť. 

Tešíme sa na vás!