Múzeum máme OTVORENÉ!

Milí návštevníci,

sme veľmi radi, že po dlhšom čase, počas ktorého sme mali múzeum zatvorené, vám môžeme oznámiť pozitívnu správu o otvorení múzea. Malokarpatské múzeum v Pezinku je pre vás opäť otvorené od 20. apríla 2021. Musíme však dodržiavať hygienické opatrenia, preto:
  • maximálny počet návštevníkov v expozíciách je 30 osôb 
  • prehliadka múzea bude prebiehať bez lektorského výkladu, avšak každý návštevník dostane audio sprievodcu
  • vstup do múzea bude možný len s respirátorom
  • pri vstupe si návštevník aplikuje dezinfekciu na ruky
Na pravidelnej báze budeme vykonávať vetranie, dezinfekciu priestorov múzea, dezinfekciu dotykových plôch a dezinfekciu audiosprievodcov.

Aj keď s určitými obmedzeniami, sme veľmi radi, že múzeum pre vás môžeme znovu otvoriť. 

Tešíme sa na vás! :)