Múzeum je otvorené!

Milí návštevníci,
radi by sme vás informovali, že Malokarpatské múzeum v Pezinku je aj napriek aktuálnym protipandemickým opatreniam pre individuálnu verejnosť OTVORENÉ.

 S potešením privítame v čase otváracích hodín múzea v našich expozíciách za dodržania nasledovných hygienických podmienok:

- individuálni návštevníci (max. 6 osôb)

- rúško v interiéri aj exteriéri (dvor múzea)

- dezinfekcia rúk

- 15 metrov štvorcových jedna osoba

- použitie bezplatného audiosprievodcu počas prehliadky

Do múzea sa nie je potrebné vopred nahlasovať. Hromadné podujatia a aktivity sú do odvolania zrušené, resp. sa nemôžu uskutočniť (organizované skupiny, školské programy, degustácie atď.).

Buďme rozumní a solidárni. Krízu spoločne prekonáme. Ste srdečne vítaní!

kolektív Malokarpatského múzea v Pezinku