Konferencia TERRA VINEATICA

Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie sa organizačný výbor konferencie Terra Vineatica rozhodol dátum konferencie presunúť na prvú polovicu roka 2022. O náhradnom termíne konferencie budeme verejnosť informovať s dostatočným predstihom.
 
Organizačný výbor konferencie


Malokarpatské múzeum v Pezinku vás pozýva na medzinárodnú konferenciu 

TERRA VINEATICA - KULTÚRA VINOHRADNÍCTVA A VÍNA V STREDOEURÓPSKOM PRIESTORE,

ktorá sa uskutoční 10. - 11 novembra 2021. 
 
ORGANIZAČNÝ VÝBOR KONFERENCIE:
Mgr. Lucia Burdová, Malokarpatské múzeum v Pezinku
PhDr. Eva Benková, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
PhDr. Martin Hrubala, PhD., Malokarpatské múzeum v Pezinku
Mgr. Katarína Karabová, PhD., Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
PhDr. Tomáš Klokner, PhD., Malokarpatské múzeum v Pezinku
 
ZAMERANIE KONFERENCIE:
Medzinárodná vedecká konferencia „TERRA VINEATICA. Kultúra vinohradníctva a vína v stredoeurópskom priestore“ sa organizuje pri príležitosti 60. výročia založenia Malokarpatského múzea v Pezinku, ktoré sa primárne orientuje na dokumentáciu vinohradníctva a vinárstva v prostredí Malých Karpát. Cieľom podujatia je pokus o  sumarizáciu aktuálneho stavu skúmania vinohradníckej a vinárskej kultúry v priestore strednej Európy a určenie perspektívy jej ďalšieho výskumu. 

Program konferencie:
 
10. novembra. 2021
 

09:30 –  10:00 Registrácia
10:00 – 10:15  Otvorenie konferencie
 
BLOK A:  Múzeá a archívy
 
10:15 – 10:30 Mgr. Jakub Roháč (Katedra archívnictva a pomocných vied historických, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave / Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Trnave)
Najstaršie pramene k dejinám vinárstva a vinohradníctva vo fonde Magistrát mesta Trnava  a možnosti ich využitia  
 

10:30 – 10:45 Mgr. Josef Šuba (Regionální muzeum v Mikulově)
Výzvy a úskalí muzejní dokumentace soudobého vinařství
 
10:45 – 11:00 Mgr. Dalibor Státnik, Ph.D. (Státní okresní archiv Mělník)
Mělnické vinařské poutě jako národní mobilizační prostředek. Narativ o víně a krajině.
 

11:00 – 11:15 Mgr. Mária Feješová, PhD. (Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Bratislave, pracovisko Archív Modra)
Príspevok k vzniku Malokarpatskej vinohradníckej oblasti pred 14. storočím
 
11:15 – 11:30  Diskusia k celému bloku
 
11:30 – 13:30 Obedná prestávka
 
BLOK B: História
 
13:30 – 13:45 Mgr. Dávid Jablonský, PhD. (Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta UCM v Trnave) – Mgr. Nicol Sipekiová, PhD. (Katedra klasických jazykov, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave)
Zmienky o vinohradníctve a víne v obciach modrokamenského slúžnovského okresu v zrkadle Belových Vedomostí.
 
13:45 – 14:00 Mgr. Matúš Vojna, PhD. (TRIPOLITANA – Krajské múzeum v Prešove)
Vinohradníctvo na michalovskom panstve v období v stredoveku
 
 
14:00 – 14:15 PhDr. Štefan Hrivňák (Archív mesta Bratislavy)
Počiatky výroby šumivého vína v Bratislave (1825-1848)
 
14:15 – 14:30 PhDr. Tomáš Klokner, PhD. (Malokarpatské múzeum v Pezinku)
Poznatky Gaia Plinia Secunda o úprave a skladovaní vína
 
14:30 – 14:45 Diskusia k celému bloku
 
14:45 – 15:15 Prestávka
 
15:15 – 15:30 PhDr. Eva Benková, PhD. (Katedra slovenských dejín, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)
Novoveká pivničná evidencia feudálneho panstva na príklade Červeného Kameňa
 
15:30 – 15:45 prof. Ing. Alexander Fehér, PhD. (Múzeum Podzoboria v Dolných Obdokovciach)
In ville, que vocatur Pagran ... dedi ... XVI vineas (A.D. 1075)
História vinohradníctva v Pohraniciach s prvými lokalizovanými vinicami na Slovensku
 
15:45 – 16:00 Diskusia k celému bloku
 
 
11. novembra 2021
 
09:00 – 09:15 PhDr. Vladimír Turčan (SNM – Archeologické múzeum)
Vínna réva a víno v najstarších dejinách Slovenska
 
09:15 – 09:30 Mgr. Katarína Karabová, PhD. (Katedra klasických jazykov, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave)
Vínorodé vŕšky v básnickom diele Metamorphoses seu natales poetici submontanarum superioris Hungariae urbium ac vinearum
 
09:30 – 09:45 Mgr. Michal Franko, PhD. (Katedra histórie, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave)
Pezinský vinohradnícky poriadok z roku 1879
 
09:45 – 10:00 prof. JUDr. Jozef Králik, CSc. MBA (Vysoká škola Danubius)
Výčapský pohľad na vinárstvo a vinohradníctvo
 

10:00 – 10:15 Diskusia k celému bloku
 
10:15 – 10:45 Prestávka
 
BLOK C: Etnológia
 
10:45 – 11:00 Mgr. Bronislava Navarová (Univerzitná knižnica v Bratislave)
Aby víno dobré bolo...  (Výber rád, odporúčaní a zaujímavostí o víne a vinohradníctve z knižných kalendárov vydaných do roku 1918)
 
11:00 – 11:15 PhDr. Katarína Popelková, CSc. (Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV)
Vinohradníctvo v každodennom živote malokarpatského mesta v etnografickej optike (príklady z miest Modra a Pezinok)
 
11:15 – 11:30 Mgr. Zuzana Francová (Múzeum mesta Bratislavy)
Vinohradnícke a vinárske motívy v keramickej zbierke Múzea mesta Bratislavy
 

11:30 – 11:45  Diskusia k celému bloku
 
12:00 Ukončenie konferencie

Všeobecné informácie:
Podujatie sa bude konať v režime OTP.
Konferencia sa uskutoční len v prezenčnej forme za dodržania platných hygienických opatrení. V prípade zlej pandemickej situácie sa podujatie presunie na iný vhodný termín. Online forma nie je plánovaná.

Miesto konania: Malokarpatské múzeum v Pezinku, M. R. Štefánika 4, 902 01 Pezinok

Účasť na konrefenciu nahlasujte, prosím, do 4. novembra 2021 na e-mail: tomas.klokner@muzeumpezinok.sk

Konferenčný poplatok pre pasívnych účasníkov (bez príspevku) je 15,-€. 
V cene je zahrnutý tlačený zborník z konferencie a malé občerstvenie.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.