Kamerový systém umožňuje zlepšenie služieb

     Malokarpatské múzeum sa každoročne zapája do dotačných systémov, ktoré majú na Slovensku výraznú podporu. Vďaka tomu sa nám v ostatných rokoch podarilo zreštaurovať portrét Rudolfa II. (ktorý môžete vidieť v expozícii Príbeh vína), sprístupniť expozície nevidiacim, slabozrakým a nepočujúcim návštevníkom, odborne ošetriť cechové truhlice (čím je ucelená táto zbierka) alebo vybavenie depozitára Umenia závesným systémom.
Tu však naša snaha a podpora Fondu na podporu umenia nekončí a od novembra 2017 sa tešíme z možnosti zabezpečenia pivničnej expozície kamerovým systémom. Pre objekt múzea i zbierkové predmety to znamená zvýšenú bezpečnosť (ochrana pred poškodením priestorov či odcudzením zbierkových predmetov). Návštevník naopak môže využiť možnosť individuálnej prehliadky oboch expozícii bez sprievodu lektora. Pri prehliadke mu teda môžu poslúžiť audiosprievodcovia alebo doplňujúce popisné texty. 
Ochrana priestorov a zbierkových predmetov sa nám tak podarila rozšíriť z horných priestorov, teda z expozície Príbeh vína, dvora až do unikátnych pivníc. V pivničných priestoroch sa nachádzajú predmety, ktoré dokladujú jedinečnú vinohradnícku tradíciu ale i veľkú časť zbierky historických lisov na hrozno. 

Ďalšie informácie o využívaných dotačných systémoch nájdete v príspevku historičky L. Burdovej v časopise MÚZEUM 4/2017, pod názvom Využívanie dotačných systémov prostredníctvom projektových aktivít Malokarpatského múzea v Pezinku.