Interaktívny vzdelávací program Ako sa žilo pod Malými Karpatmi?

Interaktívny vzdelávací program
Ako sa žilo pod Malými Karpatmi?
ZOSTÚP S NAMI DO DOBY MEDENEJ
 
Interaktívny program „Ako sa žilo pod Malými Karpatmi? Zostúp s nami do doby medenej“  sa venuje tej časti praveku, ktorú archeológovia označujú termínom neskorá doba kamenná (eneolit, doba medená). Tento program približuje nie len detskému návštevníkovi dôležité objavy doby medenej, ale zároveň si všíma život našich predkov v regióne pod Malými Karpatmi.
           
Návštevníci sa oboznámia s pokrokom vo výrobe nástrojov – napríklad si môžu vyskúšať nožík ako z doby kamennej, ktorý používali ešte aj ľudia doby medenej. Spolu s prospektorom -  hľadačom medi sa môžu účastníci programu zamýšľať nad spôsobom, ako pátrať po medenej žile alebo rude.  Meď bola prvým kovom, ktorý začali i naši predkovia používať  na výrobu odlievaných nástrojov.
           
Veľmi dôležitou zmenou v spôsobe života bolo využitie ťažnej sily domestifikovaných zvierat pri premiestňovaní nákladov alebo pri obrábaní polí. Doslova revolučným vynálezom v mobilite pravekého etnika bolo objavenie kolesa a jeho využitie v konštrukcii voza.
           
Pri jednej z aktivít programu publikum zistí, čo ľudia v dobe medenej jedli, z čoho pili, ako pestovali obilie, aký vzhľad mal kosák, ktorý používali pri zbere obilných klasov. Tiež sa dozvedia ako ľudia v eneolite vyzerali, do čoho sa odievali a aj na to sú pripravené aktivity počas edukácie.
           
Vzdelávací program je obohatený o repliky, modely a rekonštrukcie nie len pracovných nástrojov, ktoré si deti budú môcť zobrať do rúk. Obetné rituály a kultové obrady záujmu predovšetkým detských návštevníkov z radu školskej mládeže, keď sa zúčastnia tejto aktivity v improvizovanej jaskyni.
           
Súčasťou interaktívneho vzdelávacieho  programu sú aj tvorivé dielne, kde sa budú vyrábať jednoduché medené šperky z drôtu, alebo si vyskúšajú suché plstenie vlny.

Tvorivé aktivity ako aj celý edukačný program sa bude realizovať od 26. 4. do 28. 10. 2022.

Po prvýkrát sa program uskutoční 7. mája 2022 od 14:00.
Cena programu je 2 €/osoba. Dobra trvania programu je max 2 hod. Neváhajte a príďte sa s vašimi ratolesťami zabaviť a naučiť! 

„Tento projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.