Depozitáre dostali nové vybavenie

Vybavenie depozitáru dreva a kovu Malokarpatského múzea v Pezinku profesionálnym, účelovým, úložným mobiliárom.
 
Malokarpatské múzeum v Pezinku dlhodobo a dôkladne vynakladá úsilie o zachovanie jedinečného kultúrneho dedičstva malokarpatského regiónu, ktoré v rámci svojho zbierkového fondu spravuje. Aj z tohto dôvodu necháva pravidelne reštaurovať zbierkové predmety a dbá na to, aby boli bezpečne uchovávané. Jednou z priorít, na ktoré sa múzeum zameriava, je preto vybavovanie depozitárov rôznymi ochrannými a bezpečnostnými prvkami. K takýmto patrí aj vhodný úložný systém, vďaka ktorému môžu byť predmety dlhodobo uložené bez toho, aby boli ohrozené pred možným poškodením.
Od  roku 2013, kedy boli v priestoroch múzea zriadené tri depozitáre, vyvíja v tomto smere snahu o  zariadenie depozitárov vhodným úložným systémom. Stanovený cieľ sa začal napĺňať od roku 2014, kedy bol do múzea obstaraný úložný mobiliár na obrazy a pokračoval v roku 2016/2017, kedy múzeum získalo profesionálny, úložný mobiliár pre textil a úložný systém pre zbrane. K týmto krokom mohlo múzeum pristúpiť najmä prostredníctvom grantových systémov Fondu na podporu umenia.
Dotačný systém Fondu na podporu umenia využilo múzeum aj v tomto roku, kedy z prostriedkov, ktoré mu boli pridelené, vybudovalo v depozitári dreva a kovu ďalšie dva moderné úložné systémy, ktoré spĺňajú odborné kritériá pre uloženie predmetov zbierkovej povahy. Oba systémy sú nielen uzatvárateľné a uzamykateľné, ale disponujú možnosťou výškového nastavenia políc ako aj ich navýšenia. Zároveň sú opatrené závesným sitom, teda prvkami, ktoré zefektívnia ukladanie jednotlivých predmetov. Zaujímavým prvkom sú posuvné dvere, ktoré bránia prieniku nečistôt či nevhodnej manipulácii s predmetmi. Dvere na jednom z dvoch úložných systémov sú vyrobené z hrubého, bezpečnostného skla. Keďže daný systém je viditeľný v rámci otvorených depozitárov, ktoré sú súčasťou expozície Malokarpatského múzea v Pezinku, návštevníkovi múzea sa naskytuje jedinečný pohľad na tie predmety kultúrneho dedičstva, ktoré nebývajú bežne vystavené. Sklo zároveň pôsobí ako ochrana pred prachom a inými nečistotami.
Časti predmetov sa vďaka obstaraniu dvoch častí moderného, profesionálneho úložného systému, podarilo zabezpečiť pokiaľ možno najoptimálnejší stupeň ochrany. Týmto sa zbierkové predmety bezpečne uchovajú a môžu byť predstavené ako vernosti v rámci výstav, či  odbornej obci pre bádateľské účely.
Malokarpatské múzeum sa aj prostredníctvom podpory zo strany Fondu na podporu umenia posúva smerom k moderným, odborným a profesionálnym pamäťovým inštitúciám.