Archeologický výskum vo Svätom Jure stále prináša unikátne objavy

 Mesto Svätý Jur poskytuje návštevníkom viacero možností okrem návštevy mestskej pamiatkovej rezervácie. Počas prechádzky po Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty narazíte na zachovalé valy i priekopy. Tie sú najviditeľnejšími stopami významného hradiska a archeologického náleziska - národnej kultúrnej pamiatky Hradisko Neštich. Hradisko predstavuje jedno z najmohutnejších slovanských hradov na našom území. Jeho rozloha je 8,5 ha, čo je viac ako veľkosť súdobého opevnenia na Bratislavskom hrade.

Prvé archeologické výskumy tu prebehli v 50-tych a 60-tych rokov 20.storočia pod taktovkou Slovenského národného múzea, ktoré tu zachytilo osídlenie v období Veľkej Moravy. Medzi vzácne nálezy pracovného tímu zo SNM patrí unikátne keramické potrubie, ktoré bolo v našej oblasti novinkou. Jeho pôvod siaha do 13. – 14. storočia.

Od roku 2006 vedie výskum v tejto lokalite archeológ Július Vavák, v súčinnosti s Lenkou Choma Soročinovou – obaja z Malokarpatského múzea v Pezinku. Spolu so študentmi archeológie a histórie, ako aj dobrovoľníkmi sa venujú odkrývaniu zrubu na kamennej podmurovke. Význam nálezu je najmä v tom, že dopĺňa chýbajúce údaje z darovacej listiny z r. 1209. V nej sa uvádza, že uhorský kráľ Ondrej II. daroval Šebešovi z rodu Hunt-Poznan (neskôr známi ako grófi zo Svätého Jura a Pezinka) majetky.

Počas výskumu sa podarilo odkryť aj niekoľko obydlí a iných pozostatkov z 8. – 10.storočia. Osídlenie Slovanmi dokladujú nálezy zlomkov keramických nádob, železné pracovné nástroje, zbrane a výstroj elity i bojovníkov, ženské šperky a ďalšie úžitkové predmety. Okrem slovanských pamiatok a nálezov z 13.storočia objavil tím z Malokarpatského múzea v Pezinku doklady o krátkom pobyte ľudí už v dobe bronzovej, nálezy z doby železnej ale aj predmety z doby rímskej a doby sťahovania národov.
Význam hradiska pretrvával pravdepodobne do 14.storočia.

Ďalšie informácie o prebiehajúcom výskume nájdete napr. v občasníku HISTORIKA č. 1/2015 v príspevku Júliusa Vaváka, alebo sa zastavte na hradisku, kde Vám naši archeológovia radi porozprávajú o jeho histórii.