Aktivity a podujatia počas NOVEMBRA

Milí návštevníci, 

do 8. novembra máte možnosť navštíviť aktuálne prebiehajúcu výstavu "Pezinské vinohrady sú najkrajšie!", ktorá odhaľuje svetlé aj tienisté stránky vinohradníctva. Fotografie, ktorých autorom je p. Pavol Stanko, vás prevedú pezinským chotárom a predostrú vám jeho zákutia.

Posledný tohtoročný Pohár vína o piatej vás zavedie do rímskeho Carnunta, ktoré sa nachádza kúsok od Bratislavy. V súčasnosti je tento niekdajší legionársky tábor a mesto jednou z najnavštevovanejších aktrakcií v susednom Rakúsku. O živote v legionárskom tábore, vojenskom i civilnom meste vám porozpráva Tomáš Klokner. 

V tomto mesiaci vás pozývame aj na novú výstavu DO ZBRANE! BITKY A BOJISKÁ BRATISLAVSKÉHO KRAJA, ktorá predstaví dejiny vojenstva v Bratislavskom kraji od praveku až do polovice 20. storočia. Uvidíte originálne militárie, akými sú kamenné sekeromlaty, rímsky oltár z vojenského tábora v Rusovciach a iné ďalšie vzácne predmety. Výstava bude prístupná od 26. novembra 2015 do 31. marca 2016.

V Literárnom a vlastivednom múzeu vo Svätom Jure pokračuje do 28. novembra výstava Život s vinohradom, s príbehmi svätojurských vinohradníkov a ich vinohradov. Na výstave okrem fotografií nájdete aj historické predmety, ktoré v minulosti vinohradníci používali pri práci vo vinohrade. 

Srdečne vás na všetky novembrové aktivity pozývame a tešíme sa na vás.