037 Zmluva o diele_Gulyas

Zmluva o vytvorení grafického návrhu na plagát Porcelánový jún.

Zoznam priložených súborov:
[ 037 Zmluva o diele_Gulyas.pdf ]
Partneri Malokarpatského múzea


Malokarpatské múzeum v Pezinku, M.R. Štefánika 4, 902 01 Pezinok, Slovenská republika
tel./fax: +421 33 641 33 47, tel.: +421 33 641 20 57