030 Zmluva o dodavke elektriny_140053401_12.12.2005

030 Zmluva o dodavke elektriny_140053401_12.12.2005

Zoznam priložených súborov:
[ 030 Zmluva o dodavke elektriny_140053401_12.12.2005.pdf ]
Partneri Malokarpatského múzea


Malokarpatské múzeum v Pezinku, M.R. Štefánika 4, 902 01 Pezinok, Slovenská republika
tel./fax: +421 33 641 33 47, tel.: +421 33 641 20 57