Kalendárium 2015

PODUJATIA
Malokarpatské múzeum v Pezinku, M.R. Štefánika 4, Pezinok


Pezinské vínne pivnice
14.február 2015 od 12.00 do 21.00
Ochutnávka najlepších vín z Pezinka a blízkeho okolia – 7. ročník
Malokarpatské múzeum a vinárske prevádzky v Pezinku
Kontaktná osoba: PhDr. Martin Hrubala, PhD.; martin.hrubala@muzeumpezinok.sk;
0911 400 495

Noc s Andersenom
27.marec 2015
Medzinárodné podujatie na podporu detského čítania so sprievodným programom
V spolupráci s Malokarpatskou knižnicou v Pezinku
Malokarpatská knižnica v Pezinku, Malokarpatské múzeum v Pezinku
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Marcišová; katarina.marcisova@muzeumpezinok.sk;
0911 615 029

Sviatok sv. Floriána
3. máj 2015
Slávnosť patróna hasičov, organizovaná OR Hasičského a záchranného zboru v Pezinku a Dobrovoľným hasičským zborom Pezinok.
Radničné námestie, Malokarpatské múzeum v Pezinku
Kontaktná osoba: PhDr. Martin Hrubala, PhD., martin.hrubala@muzeumpezinok.sk;
0911 400 495

Memoriál Richarda Rétiho
9. máj 2015
Medzinárodný šachový turnaj (9.ročník) organizovaný v spolupráci s Klubom šachu Pezinok
Pezinské kultúrne centrum
Kontaktná osoba: PhDr. Martin Hrubala, PhD., martin.hrubala@muzeumpezinok.sk;
0911 400 495

Noc múzeí a galérií
16. máj 2015
Špeciálny program vo večerných hodinách pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií.
Malokarpatské múzeum v Pezinku
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Marcišová, katarina.marcisova@muzeumpezinok.sk;
0911 615 029

Deň sv. Urbana
25. máj
Oslavy sviatku sv. Urbana – patróna vinárov, vinohradníkov a ochrancu vína, spojené s posedením priateľov vína.
Malokarpatské múzeum v Pezinku
Kontaktná osoba: PhDr. Martin Hrubala, PhD., martin.hrubala@muzeumpezinok.sk;
0911 400 495

Keramické trhy
12. – 14. jún 2015
Medzinárodné podujatie, ktoré už po 12-krát predstaví variácie keramickej tvorby.
Radničné námestie, ul.M.R. Štefánika
Kontaktná osoba: Renáta Jakubcová - 0903 659 746, Mgr. Monika Chvosteková
0911 404 053

Pálenie jánskych ohňov
23. jún
Letný slnovrat spojený so sviatkom sv. Jána, aktivity pre rodiny a deti
Lúka pri hasičoch, Hasičská ulica, Pezinok
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Čelková, 0911 250 270

Wine & Art
Jún – september
Letné umelecké večery, v ktorých sa snúbi víno a umenie
Malokarpatské múzeum v Pezinku
Kontaktná osoba: PhDr. Martin Hrubala, PhD., martin.hrubala@muzeumpezinok.sk;
0911 400 495

Jablkové hodovanie
10. október
Celoregionálne podujatie s tradičnými i novými jablkovými špecialitami.
Malokarpatské múzeum v Pezinku
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Čelková, 0911 250 270


VÝSTAVY

Január – 8. február
KARPATSKÝ PRIESTOR. Marcela a Viliam Loviška
Marcela a Viliam Loviška vystavujú koncept meniacich sa výstavných cyklov
Malokarpatské múzeum v Pezinku
Zodpovedná osoba: Mgr. Eva Trilecová, ArtD., eva.trilecova@muzeumpezinok.sk,
0911 404 063

19.marec – 31. máj
História predmetu – príbeh človeka

55. rokov Malokarpatského múzea v Pezinku
Malokarpatské múzeum v Pezinku
Zodpovedná osoba: Mgr. Lucia Burdová, lucia.burdova@muzeumpezinok.sk; 0911 479 822

12. jún – 28.6.
ŠKOLA A KERAMIKA

Prezentácia jedného z najstarších odborov školy ŠUV Josefa Vydru - Oddelenia keramiky a tvorby porcelánu.
Malokarpatské múzeum v Pezinku
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Trilecová, ArtD., eva.trilecova@muzeumpezinok.sk,
0911 404 063

3. júl – 27. september
Pezinské vinohrady sú najkrajšie...
Výstava fotografií pezinského chotára dnes a v minulosti
Malokarpatské múzeum v Pezinku
Kontaktná osoba: PhDr. Martin Hrubala, PhD., martin.hrubala@muzeumpezinok.sk;
0911 400 495

16. október 2015 – 31. marec 2016
Do zbrane: Bitky a bojiská Bratislavského kraja
Prierez dejinami vojenstva od najstarších čias do konca 2. svetovej vojny, ktorej súčasťou budú prednášky a prezentácie
Malokarpatské múzeum v Pezinku
Kontaktná osoba: PhDr. Július Vavák, PhD., julius.vavak@muzeumpezinok.sk;
0911 404 023


LITERÁRNE A VLASTIVEDNÉ MÚZEUM VO SVÄTOM JURE
Prostredná ul. 29, Svätý Jur 900 21

PODUJATIA

Február, september
Svätojurský historický kalendár
Pokračovanie cyklu rozprávaní o významných udalostiach, osobnostiach, zvykoch a tradíciách z histórie Svätého Jura
Kontaktná osoba: Mgr. Silvia Grančičová, silvia.grancicova@muzeumpezinok.sk; 0911 296016

10. október
Jablkové hodovanie
Celoregionálne podujatie s tradičnými i novými jablkovými špecialitami.
Malokarpatské múzeum v Pezinku
Kontaktná osoba: Mgr. Silvia Grančičová, silvia.grancicova@muzeumpezinok.sk; 0911 296016


VÝSTAVY

Január – 10.apríl 2015
Galéria v múzeu
Na výstave obrazov, kresieb, keramiky a šperku múzeum ponúkne tvorbu jurských výtvarníkov ale i umelcov z okolia.
Literárne a vlastivedné múzeum vo Svätom Jure, Prostredná 29, Svätý Jur
Kontaktná osoba: Františka Hlaváčiková, frantiska.hlavacikova@muzeumpezinok.sk

Apríl – jún
Karol Antal: výber z tvorby
Maliar a grafik, ktorý študoval a žil vo Vencouvri, predstaví to najzaujímavejšie zo svojej tvorby
Literárne a vlastivedné múzeum vo Svätom Jure, Prostredná 29, Svätý Jur
Kontaktná osoba: Františka Hlaváčiková, frantiska.hlavacikova@muzeumpezinok.sk;
0911 296016

Júl – október
Život s vinohradom
Život s vinohradom, 4 ročné obdobia. Cykly, bez ktorých by nebolo hrozno ani víno.
Literárne a vlastivedné múzeum vo Svätom Jure, Prostredná 29, Svätý Jur
Kontaktná osoba: Mgr. Silvia Grančičová, silvia.grancicova@muzeumpezinok.sk;
0911 296016

November 2015 – marec 2016
Pohronskovci – vnútorné rytmy
Keramika, šperky a umelecké kováčstvo z rúk jednej rodiny pod jednou strechou.
Kontaktná osoba: Františka Hlaváčiková, frantiska.hlavacikova@muzeumpezinok.sk;
Partneri Malokarpatského múzea


Malokarpatské múzeum v Pezinku, M.R. Štefánika 4, 902 01 Pezinok, Slovenská republika
tel./fax: +421 33 641 33 47, tel.: +421 33 641 20 57