Kalendárium 2014

PODUJATIA:

FEBRUÁR
15. 2. Pezinské vínne pivnice
12.00 – 21.00
6. ročník ochutnávania najlepších vín z Pezinka a okolia.
Miesto konania: Malokarpatské múzeum, vinárske prevádzky v Pezinku.
Zodpovedné osoby: PhDr. Martin Hrubala, PhD., Mgr. Michal Franko, PhD., 033 / 641 33 47

APRÍL
4.4. Noc s Andersenom
Medzinárodné podujatie na podporu detského čítania.
Miesto konania: Malokarpatské múzeum v Pezinku, Malokarpatská knižnica v Pezinku.
Zodpovedná osoba: Mgr. Katarína Marcišová, Tel: 033 / 641 33 47

MÁJ
4.5. Sviatok sv. Floriána
od 14.00 h
Slávnosť patróna hasičov, v spolupráci s OR HaZZ v Pezinku a Dobrovoľným hasičským zborom.
Miesto konania: Radničné námestie Pezinok
Zodpovedná osoba: PhDr. Martin Hrubala, PhD., Tel: 033 / 641 33 47

10.5. Memoriál Richarda Rétiho so živým šachom
9.00 - 18.00 h
Medzinárodný šachový turnaj - 8. ročník, v spolupráci s Klubom šachu Pezinok.
Miesto konania: Pezinské kultúrne centrum, Holubyho 42, Pezinok
PhDr. Martin Hrubala, PhD., Tel: 033 / 641 33 47

17.5. Noc múzeí a galérii
Špeciálny program múzea pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií.
Miesto konania: Malokarpatské múzeum v Pezinku
Zodpovedná osoba: Mgr. Katarína Marcišová, Tel: 033 / 641 33 47

22.5. Deň sv. Urbana
Slávnostné posedenie vinohradníkov, vinárov a priateľov vína pri príležitosti sviatku ich patróna.
Miesto konania: Malokarpatské múzeum v Pezinku.
Zodpovedné osoby: Mgr. Michal Franko, PhD., Tel: 033 / 641 20 57

JÚN
13. – 15.6. Keramické trhy
Podujatie venované tvorbe keramikárov z celej Európy.
Miesto konania: Radničné námestie, ulica M. R. Štefánika.
Zodpovedné osoby: Renáta Jakubcová, Mgr. Monika Chvosteková, Tel: 033 / 641 33 47

23.6. Pálenie Jánskych ohňov
4. ročník osláv sviatku sv. Jána a letného slnovratu
Miesto konania: Lúka pri hasičoch, Hasičská ulica, Pezinok.
Zodpovedná osoba: Mgr. Katarína Čelková, Tel: 033 / 641 20 57

JÚN – SEPTEMBER
Wine & Art
Umelecké večery, ktoré spájajú umenie a víno. Miesto konania: Malokarpatské múzeum v Pezinku.
Zodpovedná osoba: PhDr. Martin Hrubala, PhD., Tel: 033 / 641 33 47

OKTÓBER
Jablkové hodovanie
Celoregionálne podujatie s tradičnými i novými jablkovými špecialitami (7. ročník).
Miesto konania: Malokarpatské múzeum v Pezinku.
Zodpovedná osoba: Mgr. Katarína Čelková, Tel: 033 / 641 20 57

V ý s t a v y

JANUÁR
V časovej tiesni
2.1. 2014 – 08.2. 2014
Predstavenie zreštaurovanej unikátnej kolekcie hodín zo zbierok Malokarpatského múzea

FEBRUÁR
V časovej tiesni
8.2. ukončenie výstavy zreštaurovanej unikátnej kolekcie hodínHorí, horí! 3
20.2. – 4.5.
140 rokov Dobrovoľného hasičského zboru v Pezinku
Kurátor: Mgr. Lucia Burdová

MAREC
Horí, horí! 3
20.2. – 4.5.
140 rokov Dobrovoľného hasičského zboru v Pezinku
Kurátor: Mgr. Lucia Burdová

APRÍL
Horí, horí! 3
20.2. – 4.5.
140 rokov Dobrovoľného hasičského zboru v Pezinku
Kurátor: Mgr. Lucia Burdová

MÁJ
Horí, horí! 3

4.5. ukončenie výstavy spojené so Sviatkom sv. Floriána
140 rokov Dobrovoľného hasičského zboru v Pezinku
Kurátor: Mgr. Lucia Burdová

Igor Piačka
14.5. – 29.6.
Prierezová výstava známkovej tvorby, knižných ilustrácii a grafík Igora Piačku
Kurátor: Mgr. Oliver Solga

JÚN
Igor Piačka
14.5. – 29.6.
Prierezová výstava známkovej tvorby, knižných ilustrácii a grafík Igora Piačku
Kurátor: Mgr. Oliver Solga

Krehká krása hliny
13.6. – 13.7.
Výstava tvorby Márie Hanuskovej, rod. Turanskej
Kurátorka: Mgr. Eva Trilecová, ArtD.

12. Národná výstava bonsajov a suiseki
20.6. – 22.6.
Čínske umenie miniaturizovaných stromov, ich pestovania v spojení s prírodným umeleckým kameňom

JÚL
Krehká krása hliny
13.6. – 13.7.
Výstava tvorby Márie Hanuskovej, rod. Turanskej
Kurátorka: Mgr. Eva Trilecová, ArtD.

Veľká vojna 1914 - 1918
28.7. - 30.11.
Vojnové roky v regióne
Kurátori: Mgr. L. Burdová, Mgr. K. Čelková, Mgr. M. Franko, PhD., Mgr. E. Trilecová, ArtD., PhDr. J. Vavák

AUGUST
Veľká vojna 1914 - 1918
28.7. - 30.11.
Vojnové roky v regióne
Kurátori: Mgr. L. Burdová, Mgr. K. Čelková, Mgr. M. Franko, PhD., Mgr. E. Trilecová, ArtD., PhDr. J. VavákSEPTEMBER
Veľká vojna 1914 - 1918
Vojnové roky v regióne
28.7. - 30.11.
Kurátori: Mgr. L. Burdová, Mgr. K. Čelková, Mgr. M. Franko, PhD., Mgr. E. Trilecová, ArtD., PhDr. J. VavákKarpatský priestor
18.9. - 8.2.
Po prvýkrát v malokarpatskom priestore Viliam a Marcela Loviškovi
Kurátorka: Mgr. Eva Trilecová, ArtD.

OKTÓBER
Veľká vojna 1914 - 1918
28.7. - 30.11.
Vojnové roky v regióne
Kurátori: Mgr. L. Burdová, Mgr. K. Čelková, Mgr. M. Franko, PhD., Mgr. E. Trilecová, ArtD., PhDr. J. VavákKarpatský priestor
18.9. - 8.2.
Po prvýkrát v malokarpatskom priestore Viliam a Marcela Loviškovi
Kurátorka: Mgr. Eva Trilecová, ArtD.

NOVEMBER
Veľká vojna 1914 - 1918
28.7. - 30.11.
Vojnové roky v regióne
Kurátori: Mgr. L. Burdová, Mgr. K. Čelková, Mgr. M. Franko, PhD., Mgr. E. Trilecová, ArtD., PhDr. J. Vavák

Karpatský priestor
18.9. - 8.2.
Po prvýkrát v malokarpatskom priestore Viliam a Marcela Loviškovi
Kurátorka: Mgr. Eva Trilecová, ArtD.

DECEMBER
Karpatský priestor
18.9. - 8.2.
Po prvýkrát v malokarpatskom priestore Viliam a Marcela Loviškovi
Kurátorka: Mgr. Eva Trilecová, ArtD.


VYSUNUTÉ PRACOVISKO LITERÁRNE A VLASTIVEDNÉ MÚZEUM VO SV. JURE

VÝSTAVY:

POZVANIE
28.11.2013 – 6.2.2014
Výstava pozvánok zo súkromnej zbierky Petra Roneca z cyklu „ Moja záľuba“
Zodpovedná osoba: Františka Hlaváčiková; 02/44 970 476; frantiska.hlavacikova@muzeumpezinok.sk
Miesto konania: Literárne a vlastivedné múzeum vo Svätom Jure, Prostredná 29, Svätý Jur

DOMESTICITA
12.2.2014 – 4.4 2014
Výstava úžitkové skla autorskej dvojice Ľuba Kainová a dcéra Maya
Zodpovedná osoba: Mgr. Silvia Grančičová, 02/ 44 970 476; silvia.grancicova@muzeumpezinok.sk
Miesto konania: Literárne a vlastivedné múzeum vo Svätom Jure, Prostredná 29, Svätý Jur

PRIATELIA HLINY
25.4.2014 – 15.6.2014
Výstava keramikárov Mariána Lišku a Igora Mesíka pri príležitosti Svätojurských hodov
Zodpovedná osoba: Františka Hlaváčiková, 02/ 44 970 476; frantiska.hlavacikova@muzeumpezinok.sk
Miesto konania: Literárne a vlastivedné múzeum vo Svätom Jure, Prostredná 29, Svätý Jur

„POTVOR“ – POZNAJ A TVOR
21.6.2014 – 28.8.2014
Spoznávanie a vnímanie mesta Svätý Jur a jeho histórie očami detí.
Zodpovedná osoba: Mgr. Silvia Grančičová, 02/ 44 970 476; silvia.grancicova@muzeumpezinok.sk
Miesto konania: Literárne a vlastivedné múzeum vo Svätom Jure, Prostredná 29, Svätý Jur

DVAKRÁT EVA A KAŽDÁ INÁ
10.9.2014 – 7.11.2014
Výstava Evy Pätoprstej venujúcej sa drôtovaniu a zdobeniu kraslíc, doplnená o výstavu malieb a kresieb dcéry Evy.
Zodpovedná osoba: Mgr. Silvia Grančičová, 02/ 44 970 476; silvia.grancicova@muzeumpezinok.sk
Miesto konania: Literárne a vlastivedné múzeum vo Svätom Jure, Prostredná 29, Svätý Jur

GALÉRIA V MÚZEU
21.11.2014 – 15.2.2015
Výstava obrazov zo zbierkového fondu Literárneho a vlastivedného múzea
Zodpovedná osoba: Františka Hlaváčiková, 02/ 44 970 476; frantiska.hlavacikova@muzeumpezinok.sk
Miesto konania: Literárne a vlastivedné múzeum vo Svätom Jure, Prostredná 29, Svätý Jur


PODUJATIA:

22. február 2014
VEČER SO SLANINOU
Hra Violy Almássy – Kováčovej v predstavení Divadla na stoličkách. Múdroslovie, zvykoslovie a tvaroslovie vo svätojurskom dialekte.

29. feburár 2014
VEČER S CESTOVATEĽOM
Zážitky z ciest MuDr. Milana Šimuniča a jeho hosťa cestovateľa Jozefa Nemčeka

26. marec 2014
VINOHRADNÍCTVO V MALOKARPATSKOM REGIÓNE
Prednášky zamerané na priblíženie histórie vinohradníctva malokarpatského regiónu
Zodpovedná osoba: Mgr. Silvia Grančičová, 02/ 44 970 476, silvia.grancicova@muzeumpezinok.sk

11. apríl o 19.00
BIOGRAF V MÚZEU
výber toho najlepšieho zo súčasnej animovanej tvorby (DVD Virvar) a výstavu filmových plagátov. Vstupné: 2€
Zodpovedná osoba: Mgr. Silvia Grančičová, 02/ 44 970 476, silvia.grancicova@muzeumpezinok.sk

16. máj o 19.00
BIOGRAF V MÚZEU
Obrazy starého sveta - jeden z najlepších a najoceňovanejších filmov slovenskej kinematografie. Vstupné: 2 €
Zodpovedná osoba: Mgr. Silvia Grančičová, 02/ 44 970 476, silvia.grancicova@muzeumpezinok.sk

18. júl o 19.00 hod
BIOGRAF V MÚZEU
Kura na slivkách - perzský rozprávkový príbeh o láske.
Vstupné: 2,5 €
Zodpovedná osoba: Mgr. Silvia Grančičová, 02/ 44 970 476, silvia.grancicova@muzeumpezinok.sk

Máj – október 2014
OSOBNOSTI SVÄTÉHO JURA
Prednáška o svätojurských rodákoch a osobnostiach ktoré vo Svätom Jure žili, prípadne tvorili.
Zodpovedná osoba: Františka Hlaváčiková, 02/44 970 476; frantiska.hlavacikova@muzeumpezinok.sk

Október 2014
JABLKOVÉ HODOVANIE
6.ročník celoregionálneho podujatia
Zodpovedná osoba: Mgr. Silvia Grančičová, 02/ 44 970 476, silvia.grancicova@muzeumpezinok.sk

Október 2014
HRADISKO VO SVÄTOM JURE
Prezentácia nových poznatkov z archeologického výskumu vedeného PhDr. J. VavákomNovember 2014
OD ONDREJA DO LUCIE
Prednáška venovaná ľudovým tradíciám v tieto „magické“ dni
Zodpovedná osoba: Mgr. Silvia Grančičová, 02/ 44 970 476, silvia.grancicova@muzeumpezinok.sk

Partneri Malokarpatského múzea


Malokarpatské múzeum v Pezinku, M.R. Štefánika 4, 902 01 Pezinok, Slovenská republika
tel./fax: +421 33 641 33 47, tel.: +421 33 641 20 57