Publikačná činnosť

Monografie a časopisy

Uvedené publikácie môžete získať v Malokarpatskom múzeu v Pezinku na recepcii u Mgr. Kataríny Marcišovej, prípadne Vám ich zašleme poštou. V prípade záujmu Vám radi poskytneme informácie o cene jednotlivých publikácii.

HRUBALA, Martin – RONEC, Peter – BARTOŚOVÁ, Jarmila. Horí! Horí!. 130. rokov Dobrovoľného hasičského zboru v Pezinku. Pezinok : Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2004, 26 s., ISBN 80-967537-2-X

SANDTNEROVÁ, Miroslava. Michal Frič Martinov. Zborník piesní. Pezinok : Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2006, 200 s., ISBN 80-967537-4-6

HRUBALA, Martin. Vinohradnícke lisy v malokarpatskej oblasti. Pezinok : Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2010, 120 s., ISBN 978-80-967537-5-8

ŠEVČÍKOVÁ, Eva. Jozef Franko. Pezinok : Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2011, 24 s., ISBN 978-80-967537-7-2

PIAČKOVÁ, Júlia. Kamene. Pezinok : Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2012, 144 s., ISBN 978-80-967537-8-9

HISTORIKA. Malokarpatský historický občasník. 1/2012, 52 s., ISSN 1338-998X

HISTORIKA. Malokarpatský historický občasník. 1/2013, 48 s., ISSN 1338-998X

HISTORIKA. Malokarpatský historický občasník. 2/2013, 50 s., ISSN 1338-998X

HISTORIKA. Malokarpatský historický občasník 1/2014, 52 s., ISSN 1338-998X

"Vinohrady za..."výstup vzdelávacieho projektu Vinohrady za školou Malokarpatského múzea v Pezinku a Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre. Pezinok : Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2012, 60 s., ISBN 978-80-967537-9-6

Fero GULDAN. (Zost. Eva Trilecová). Pezinok : FO Art s.r.o, Bratislava pre Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2013, 71 s., ISBN 978-80-88973-94-2

KOPÁLOVÁ, Danka. Človečina v hline ukrytá. Keramické trhy 2004-2013. Pezinok : Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2013, 34 s., ISBN 978-80-971374-0-3

HRUBALA, M. (zodp.red.): KARPATSKÝ PRIESTOR. Po prvýkrát v malokarpatskom priestore Marcela a Viliam Loviška: FO ART s.r.o., Bratislava pre Malokarpatské múzeum v Pezinku; 2014, 84 s., ISBN 978-80-89664-17-7

Zoznam priložených súborov:
[ Historika 1_2014 obalka.jpg ]
foto0 foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11 foto12
Partneri Malokarpatského múzea


Malokarpatské múzeum v Pezinku, M.R. Štefánika 4, 902 01 Pezinok, Slovenská republika
tel./fax: +421 33 641 33 47, tel.: +421 33 641 20 57