PROJEKTY 2014

Projekty pre skupiny žiakov


Interaktívna prehliadka (bádatelia)

     cieľová skupina: žiaci 1. – 6. ročníka
Deti sa s našou expozíciou zoznámia interaktívnou formou. Počas prehliadky sú
v jednotlivých miestnostiach našich pivníc pripravené úlohy, prostredníctvom ktorých sa
oboznámia s našimi exponátmi a ich históriou. V závere prehliadky si deti vymaľujú vlastný
lis alebo absolvujú kvíz.

trvanie: 45 minút


Zatúlané predmety

     cieľová skupina: žiaci 4. – 6. ročníka
Zatúlané predmety sa nenachádzajú na svojom mieste a vlastne na začiatku nie je ani úplne
jasné na čo slúžili. Úlohou detí je pouvažovať, ako sa asi môžu vybrané predmety volať,
aká bola ich úloha. Prípadne môžu aj vytvoriť príbeh, ktorý by im predmet vyrozprával,
keby vedel hovoriť. V druhej časti programu deti pomocou plánika hľadajú predmetom ich
pôvodne miesto v múzeu, kde sa dozvedia aj skutočný názov predmetu a jeho využitie. Deti
sa oboznámia s prácou vo vinohrade v minulosti.

trvanie: 45 minút

Partneri Malokarpatského múzea


Malokarpatské múzeum v Pezinku, M.R. Štefánika 4, 902 01 Pezinok, Slovenská republika
tel./fax: +421 33 641 33 47, tel.: +421 33 641 20 57