Vzdelávacie programy pre skupiny žiakov/študentov v školskom roku 2014/15

imgPríbeh hrozienka alebo Ako sa hrozno muštom stalo
V našom múzeu sa zoznámite s veľkými, krásnymi a historickými lismi a s tým, akú úlohu zohrávali pri premene hrozna na mušt. Formou výroby krátkeho komiksu, ktorému vdýchneme život sa deti zoznámia s prácou vinohradníkov, spoznajú lisy a iné náradie, ktoré používali kedysi.

Interaktívna prehliadka (bádatelia)
program vhodný pre deti od 5 rokov – pre žiakov 6. ročníka
Ak ste ešte nenavštívili naše múzeum, odporúčame vám zoznámiť sa s našou expozíciou hravou formou. Počas prehliadky sú v jednotlivých miestnostiach našich pivníc pripravené úlohy, prostredníctvom ktorých vás zoznámime s exponátmi v múzeu a ich históriou. V závere prehliadky si deti vymaľujú vlastný lis, absolvujú kvíz alebo vyplnia tajničku.
trvanie: 45 minút


Interaktívna prehliadka (bádatelia)
program vhodný pre žiakov 1. – 6. ročníka
Ak ste ešte nenavštívili naše múzeum, odporúčame vám zoznámiť sa s našou expozíciou hravou formou. Počas prehliadky sú v jednotlivých miestnostiach našich pivníc pripravené úlohy, prostredníctvom ktorých vás zoznámime s exponátmi v múzeu a ich históriou. V závere prehliadky si deti vymaľujú vlastný lis, absolvujú kvíz alebo vyplnia tajničku.
trvanie: 45 minút

Zatúlané predmety
program vhodný pre žiakov 4. – 6. ročníka
Zatúlané predmety sa nenachádzajú na svojom mieste a vlastne na začiatku nie je ani úplne jasné na čo slúžili. Úlohou detí je pouvažovať, ako sa asi môžu vybrané predmety volať, aká bola ich úloha. Prípadne môžu aj vytvoriť príbeh, ktorý by im predmet vyrozprával, keby vedel hovoriť. V druhej časti programu deti pomocou plánika hľadajú predmetom ich pôvodne miesto v múzeu, kde sa dozvedia aj skutočný názov predmetu a jeho využitie. Deti sa oboznámia s prácou vo vinohrade v minulosti.
trvanie: 45 minút

Príbeh najstaršieho lisu


program vhodný pre 5. ročník
Program je zameraný na učivo dejepisu, tematický celok orientácia v čase a časová priamka.
Keby mohol lis z roku 1608 rozprávať, čo by nám povedal? Hlavným hrdinom programu je náš najstarší lis z roku 1608. Spoločne sa pozrieme, čo všeličo lis v Pezinku prežil. Žiaci sa hravou formou zoznámia s dejinami Pezinka a významnými udalosťami, ktoré sa pričinili o dnešnú podobu Pezinka.
trvanie: 45 minút

Od praveku k stredoveku v Pezinku a jeho okolí
program vhodný pre 6. ročník ZŠ
Pravek, starovek, stredovek, bronzová doba, kamenná doba... Kto sa v tom má vyznať? V múzeu vám veľmi radi pomôžeme zorientovať sa v prehistorických a historických obdobiach aj prostredníctvom archeologických nálezov z malokarpatského regiónu. Spoznajte prehistóriu svojho kraja. Bol náš región osídlený už v praveku? Aj to sa dozviete v rámci tohto programu.

Keď ešte nebol televízor
program vhodný pre 1. stupeň ZŠ
Ako ľudia trávili voľný čas doma, keď nepoznali televízor? Pomocou starých hádaniek, príbehov a povestí z Pezinka a okolia sa prenesieme o pár rokov späť a zabavíme sa aj bez televízora. A zistíte aj ako vznikla kukučka. Program prebieha v etnografickej izbe v hornej časti expozície.

Osobnosti regiónu
program vhodný pre 2. stupeň ZŠ
Spoznajte osobnosti malokarpatského regiónu, na ktoré môžeme byť právom hrdí. Viete, čo je tellurium? Kto ho vymyslel? Čo mal spoločné s našim regiónom kráľ Madagaskaru? Patent na padák patril tiež rodákovi z nášho regiónu, viete kto to bol? Zistite viac v našom múzeu. V rámci programu máte jedinečnú možnosť vidieť a dotknúť sa autentických predmetov, ktoré patrili našim osobnostiam.

foto0 foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Partneri Malokarpatského múzea


Malokarpatské múzeum v Pezinku, M.R. Štefánika 4, 902 01 Pezinok, Slovenská republika
tel./fax: +421 33 641 33 47, tel.: +421 33 641 20 57