Vzdelávacie programy pre skupiny žiakov/študentov v školskom roku 2013/14

img

Interaktívna prehliadka (bádatelia)
cieľová skupina: žiaci 1. – 6. ročníka
Deti sa s našou expozíciou zoznámia interaktívnou formou. Počas prehliadky sú v jednotlivých miestnostiach našich pivníc pripravené úlohy, prostredníctvom ktorých sa oboznámia s našimi exponátmi a ich históriou. V závere prehliadky si deti vymaľujú vlastný lis alebo absolvujú kvíz.
trvanie: 45 minút

Zatúlané predmety
cieľová skupina: žiaci 4. – 6. ročníka
Zatúlané predmety sa nenachádzajú na svojom mieste a vlastne na začiatku nie je ani úplne jasné na čo slúžili. Úlohou detí je pouvažovať, ako sa asi môžu vybrané predmety volať, aká bola ich úloha. Prípadne môžu aj vytvoriť príbeh, ktorý by im predmet vyrozprával, keby vedel hovoriť. V druhej časti programu deti pomocou plánika hľadajú predmetom ich pôvodne miesto v múzeu, kde sa dozvedia aj skutočný názov predmetu a jeho využitie. Deti sa oboznámia s prácou vo vinohrade v minulosti.
trvanie: 45 minút

Súdny proces s Marcinom Kassom
Vhodné pre 6. ročník ZŠ.
Program je vhodným doplnením výučby slovenského jazyka a literatúry, určený na zopakovanie tematického celku slovná zásoba.
Počuli ste už o Marcinovi Kassovi, čo zbojstvá činil na cestách obecných? Pozrime sa bližšie na súdny proces v Pezinku s Marcinom K. Po prelúskaní prípadu a rozsudku, sa dostaneme do súdnej siene a proces oživíme krátkym predstavením.

Príbeh najstaršieho lisu
Vhodné pre 5. ročník.
Program je zameraný na učivo dejepisu, tematický celok orientácia v čase a časová priamka.
Keby mohol lis z roku 1608 rozprávať, čo by nám povedal? Hlavným hrdinom programu je náš najstarší lis z roku 1608. Spoločne sa pozrieme, čo všeličo lis v Pezinku prežil. Žiaci sa hravou formou zoznámia s dejinami Pezinka a významnými udalosťami, ktoré sa pričinili o dnešnú podobu Pezinka.

Premeny Pezinka
Vhodné pre 5. ročník.
Program je vhodné zaradiť k učivu dejepisu, k téme architektúra okolo nás.
Myslíte, že by ste Pezinok spoznali v podobe spred 100 rokov? Zistiť to môžete v našom múzeu, kde sa prenesieme späť do minulosti a spoločne vytvoríme plán mesta zo zašlých čias. Príďte sa presvedčiť ako sa Pezinok naprieč storočiami menil.Od praveku k stredoveku v Pezinku a jeho okolí
Pravek, starovek, stredovek, bronzová doba, kamenná doba... Kto sa v tom má vyznať? V múzeu vám veľmi radi pomôžeme zorientovať sa v prehistorických a historických obdobiach aj prostredníctvom archeologických nálezov z malokarpatského regiónu. Spoznajte prehistóriu svojho kraja. Bol náš región osídlený už v praveku? Aj to sa dozviete v rámci tohto programu. Vhodný pre 6. ročník ZŠ


Keď ešte nebol televízor
Ako ľudia trávili voľný čas doma, keď nepoznali televízor? Pomocou starých hádaniek, príbehov a povestí z Pezinka a okolia sa prenesieme o pár rokov späť a zabavíme sa aj bez televízora. A zistíte aj ako vznikla kukučka.
program vhodný pre 1. stupeň ZŠ
foto0 foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Partneri Malokarpatského múzea


Malokarpatské múzeum v Pezinku, M.R. Štefánika 4, 902 01 Pezinok, Slovenská republika
tel./fax: +421 33 641 33 47, tel.: +421 33 641 20 57