Záchranný výskum

Je realizovaný pri výstavbe na archeologických lokalitách. na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu, jeho cieľom je záchrana nálezov a nálezových situácii v miestach s plánovanou výstavbou, pri líniových stavbách. V prípade ak Vám Pamiatkový úrad predpísal vykonanie výskumu, budeme radi ak so žiadosťou na jeho realizáciu obrátite práve na nás. Naša inštitúcia dosiaľ vykonávala záchranný výskum mestských hradieb v Pezinku, výskum v Pezinku Na bielenisku, výskum exteriéru kostola Sv. Kataríny v Dechticiach.
Partneri Malokarpatského múzea


Malokarpatské múzeum v Pezinku, M.R. Štefánika 4, 902 01 Pezinok, Slovenská republika
tel./fax: +421 33 641 33 47, tel.: +421 33 641 20 57