Personálie

PhDr. Martin HRUBALA, PhD.
riaditeľ
tel.: +421 (0)33 641 33 47, 0911 400 495
martin.hrubala@muzeumpezinok.sk, muzeumpezinok@muzeumpezinok.sk

ÚTVAR RIADITEĽA

Mgr. Miroslava KIŠOŇOVÁ
referentka cezhraničnej spolupráce a vzťahov s verejnosťou
zástupkyňa riaditeľa
tel.: +421 (0)33 641 33 47
mobil: 0903 249 891
miroslava.kisonova@muzeumpezinok.sk

Mgr. Monika CHVOSTEKOVÁ
asistentka riaditeľa - koordinácia a príjem objednávok návštev
tel./fax: +421 (0)33 641 33 47, 0911 404 053
monika.chvostekova@muzeumpezinok.sk

ODDELENIE ODBORNÝCH ČINNOSTÍ

PhDr. Július VAVÁK, PhD.
archeológ
vedúci oddelenia
tel.: +421 (0)33 641 20 57, 0911 404 023
julius.vavak@muzeumpezinok.sk

Mgr. Lucia BURDOVÁ
historička
tel.: +421 (0)33 641 20 57, 0911 479 822
lucia.burdova@muzeumpezinok.sk

PhDr. Tomáš KLOKNER
historik
tel.: +421(0)33 641 20 57
tomas.klokner@muzeumpezinok.sk

Mgr. Beata PINTÉROVÁ
evidencia archívu, registratúry a knižnice
tel.: +421(0)33 641 20 57
beata.pinterova@muzeumpezinok.sk

Mgr. Lenka CHOMA SOROČINOVÁ
archeologička
tel.: + 421 (0)33 641 20 57
lenka.sorocinova@muzeumpezinok.sk

Mgr. Eva TRILECOVÁ, ArtD.
teoretička umenia
tel.: +421 (0)33 641 20 57, 0903 684 701, 0911 404 063
eva.trilecova@muzeumpezinok.sk, ettrilobitko0@gmail.com

ODDELENIE PREVÁDZKY A SPRÁVY MAJETKU

Renáta JAKUBCOVÁ
ekonómka
vedúca oddelenia
tel./fax: +421 (0)33 641 33 47
mobil: 0903 659 746
renata.jakubcova@muzeumpezinok.sk, renata.jakubcova@nextra.sk, r.jakubcova@muzeumpezinok.sk

Mgr. Marianna HRIČOVÁ

lektorka / múzejná pedagogička
tel.: 033 641 33 47
marianna.hricova@muzeumpezinok.sk

Mgr. Katarína MARCIŠOVÁ
lektorka / múzejná pedagogička
tel.: 033 641 33 47, 0911 615 029
katarina.marcisova@muzeumpezinok.sk

Vladimír RAŽDÍK
správca budov
tel.: 0911 296 013

Magdaléna MIKULENČÁKOVÁ
upratovačka
tel.: +421 (0)33 641 33 47


LITERÁTNE A VLASTIVEDNÉ MÚZEUM VO SVÄTOM JURE

Mgr. Silvia GRANČIČOVÁ
etnologička
tel./fax +421 (0)2 4497 0476
silvia.grancicova@muzeumpezinok.sk

Františka HLAVÁČIKOVÁ
dokumentátorka, lektorka
tel./fax +421 (0)2 4497 0476
frantiska.hlavacikova@muzeumpezinok.sk

Partneri Malokarpatského múzea


Malokarpatské múzeum v Pezinku, M.R. Štefánika 4, 902 01 Pezinok, Slovenská republika
tel./fax: +421 33 641 33 47, tel.: +421 33 641 20 57