Plánované verejné obstarávanie

Por.č. CPV Dátum zverejnenia Názov Informácie o úspešnom uchádzačovi