Plánované verejné obstarávanie

Por.č. CPV Dátum zverejnenia Názov Informácie o úspešnom uchádzačovi
1   29.1.2019
Osobný – úžitkový automobil
Podmienky::   -      5 dverový
 5-7 miestny
Okenné výplne -  sklenené                       
Predpokladaná hodnota zákazky:
Celkom:  17000,00 s DPH
Kontaktná osoba:
Renáta Jakubcová,  renata.jakubcova@muzeumpezinok.sk