Plánované verejné obstarávanie


Por.č. Dátum zverejnenia Predmet obstarania
2 1.3.2019 Predmet zákazky: Dodanie nového motorového   vozidla-úžitkové vozidlo na prepravu osôb, tovaru, batožiny
Predpokladaná hodnota zákazky: 14 166,67 bez DPH
Kontaktná osoba:  Renáta Jakubcová, renata.jakubcova@muzeumpezinok.sk;  0903659746
 
 
Por.č. CPV Dátum zverejnenia Názov Informácie o úspešnom uchádzačovi
1   29.1.2019
Predmet zákazky: Dodanie nového motorového vozidla-úžitkové vozidlo na prepravu osôb, tovaru, batožiny
Predpokladaná hodnota zákazky: 14 166,67 bez DPH
Kontaktná osoba:  Renáta Jakubcová, renata.jakubcova@muzeumpezinok.sk;  0903659746
 
Osobný – úžitkový automobil
Podmienky::   -      5 dverový
 5-7 miestny
Okenné výplne -  sklenené                       
Predpokladaná hodnota zákazky:
Celkom:  17000,00 s DPH
Kontaktná osoba:
Renáta Jakubcová,  renata.jakubcova@muzeumpezinok.sk