Edičná činnosť

 
HRUBALA, Martin – RONEC, Peter – BARTOŠOVÁ, Jarmila. Horí! Horí!. 130. rokov Dobrovoľného hasičského zboru v Pezinku. Pezinok : Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2004, 26 s., ISBN 80-967537-2-X
SANDTNEROVÁ, Miroslava. Michal Frič Martinov. Zborník piesní. Pezinok : Malokarpatské múzeum v       Pezinku, 2006, 200 s., ISBN 80-967537-4-6


HRUBALA, Martin. Vinohradnícke lisy v malokarpatskej oblasti. Pezinok : Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2010, 120 s., ISBN 978-80-967537-5-8 ŠEVČÍKOVÁ, Eva. Jozef Franko. Pezinok : Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2011, 24 s.,
 ISBN 978-80-967537-7-2

ŠEVČÍKOVÁ, Eva. Ferdiš Kostka. Pezinok: Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2010, 10 str. ISBN 978- 80-967537-6-5
   PIAČKOVÁ, Júlia. Kamene. Pezinok : Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2012, 144 s.,
   ISBN 978-80-967537-8-9

    HISTORIKA. Malokarpatský historický občasník. 1/2012, 52 s., ISSN 1338-998X    HISTORIKA. Malokarpatský historický občasník. 1/2013, 48 s., ISSN 1338-998X    HISTORIKA. Malokarpatský historický občasník. 2/2013, 50 s., ISSN 1338-998X; ISSN 1338-998X    HISTORIKA. Malokarpatský historický občasník 1/2014, 52 s., ISSN 1338-998X    HISTORIKA. Malokarpatský historický občasník 1/2015; 48 s., ISSN 1338-998X HISTORIKA. Malokarpatský historický občasník 1/2016
 HISTORIKA. Malokarpatský historický občasník 2/2016, 55 s. ISSN 1338-998X  HISTORIKA. Malokarpatský historický občasník 1/2017, 55 s., ISSN 1338-998X
   HISTORIKA. Malokarpatský historický občasník 1/2018, 55 s., ISSN 1338-998X

Vinohrady za...výstup vzdelávacieho projektu Vinohrady za školou Malokarpatského múzea v Pezinku a Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre. Pezinok : Malokarpatské múzeum v  Pezinku, 2012, 60 s., ISBN 978-80-967537-9-6Fero GULDAN. (Zost. Eva Trilecová). Pezinok: FO Art s.r.o, Bratislava pre Malokarpatské múzeum v Pezinku,  2013, 71 s., ISBN 978-80-88973-94-2


KOPÁLOVÁ, Danka. Človečina  v hline ukrytá. Keramické trhy 2004-2013. Pezinok : Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2013, 34 s., ISBN 978-80-971374-0-3


KARPATSKÝ PRIESTOR. Marcela a Viliam Loviška (zost. Eva Trilecová). Pezinok; FO Art s.r.o.,                   Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2014, 84 s., ISBN 978-80-89664-17-7


MUSAION. Zbierka 55 pohľadníc, vydaných pri príležitosti 55 rokov Malokarpatského múzea v   Pezinku; FO Art s.r.o., Bratislava, Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2015
  Klokner Tomáš: Korene modernej alimentácie. Alimentačný program v rímskom svete (1. až 3. storočie     n.l.), Malokarpatské múzeum v Pezinku; 2017, 208 s., ISBN: 978-83-8111-019-8