Vzdelávacie programy

Múzejná pedagogika sa venuje aktivitám a programom v múzeu. Služby múzejných pedagógov sú určené všetkým, ktorých zaujímajú dejiny regiónu, zároveň radi objavujú a sú aktívni.  Popri návšteve múzea sa môžete aj zabaviť a aktívne podieľať na získavaní nových vedomostí či zručností. V súčasnosti aktívne oslovujeme školy v Pezinku a okolí, ktorým ponúkame vzdelávacie programy k stálym expozíciám i k výstavám. Pre žiakov je návšteva múzea možnosťou lepšie sa zoznámiť s preberanou témou vyučovacieho predmetu. Žiaci namiesto pasívneho sedenia sami objavujú, pracujú a vypĺňajú úlohy. Vyučujúcim odporúčame navštíviť vzdelávacie programy v rámci oživenia klasického spôsobu výučby. Okrem vzdelávacích programov sme rozbehli aj tvorivé dielne v múzeu, v budúcnosti máme v pláne ponuku dielní a špeciálnych podujatí rozšíriť aj pre širšie vekové rozhranie.

Stála ponuka:

Ako sa stal z učňa majster

Hľadáme šikovných učňov, ktorí na vandrovke okúsia rôzne remeslá a na jej konci sa stanú členmi cechu. Čomu sa venovali remeslá? Kto bol remeselník? Spoločne sa prenesieme do času, kedy remeslá rozkvitali, zlatom sa vážili a dozvieme sa viac o ich fungovaní.

Program vhodný ako doplnenie k vyučovacím predmetom: vlastiveda, dejepis, výtvarná výchova
Program vhodný pre: deti od 4 rokov - žiakov ZŠ
Trvanie: 90 minút
Cena: 1,50 € / os. (v cene je zahrnutý pracovný list a majstrovský výrobok)
Pedagógovia majú vstup zdarma


 

Tajomstvo jedného domu

Počuli ste už o tom, že aj niektoré domy rozprávajú príbehy? Je to prípad aj nášho múzea, ktoré sa nachádza v starej renesančnej budove s bohatou históriou. Prečo si tento dom toho toľko pamätá? Nadviažeme na legendu, ktorá hovorí o dievčatku, ktoré tu žilo dávno pradávno a ešte i dnes sa občas túlavému pocestnému zjaví a pomôže. Spoločne s profesorom Prešom a tajomným dievčatkom z minulosti budeme pátrať po odpovediach na naše zvedavé otázky.)

Realizácia programu: od 16. mája 2017
Cena: 1,50 €/os. (v cene je zahrnutý pracovný zošit)

Trvanie programu: 90 min.
Program vhodný ako doplnenie k vyučovacím predmetom: vlastiveda, dejepis, výtvarná výchova
Program vhodný pre deti: deti MŠ, ZŠ (I. + II. Stupeň)
Pedagógovia majú vstup zdarma.

 
Výtvarné tvorivé dielne


Téma tvorivej dielne – jesenné obdobie
 
ČO DOKÁŽU NAŠE RUKY
Vďaka jednému z piatich základných zmyslov spoznávame svet okolo seba. Prostredníctvom našich rúk dokážeme vidieť i to, čo ostáva očiam ukryté. Každý deň používame naše ruky, ktoré dokážu naozaj zázračné veci. Dokonca nimi kreslíme, maľujeme, modelujeme a nielen to! Je toho omnoho viac. Nie nadarmo nájdeme ich zobrazenie aj v dielach veľkých majstrov výtvarného umenia. 
V úvode stretnutia vstúpime do problematiky prostredníctvom zobrazenia rúk v dielach výtvarníkov nielen z malokarpatského regiónu, ale i z medzinárodného prostredia, na ktoré v ďalšej časti nadviažeme vlastnou tvorbou. Pre deti predškolského a mladšieho školského veku máme k téme pripravené riekanky a hádanky, pre starších prezentáciu základných východísk pri probléme zobrazovaní rúk vo výtvarných aktivitách. Spoločne sa zamyslíme nad úlohou, ktorú pre náš život zohrávajú.
Výsledkom tvorivej dielne bude vytvorenie spoločného diela z jednotlivých detských prác demonštrujúcich silu detského kolektívu. Prostredníctvom kolorovaných a domaľovaných odtlačkov detských rúk vytvoríme pestrú a jedinečnú kompozíciu, ktorá sa pre nich stane spoločným hodnotným výstupom.
 
Trvanie: 90 minút
Veková kategória: MŠ, ZŠ (1., 2. stupeň)
Cena: 2 €/ os. (v cene je zahrnutý pracovný materiál)

 


Pripravujeme:

Sprievodný vzdelávací program k výstave VIERA, VÍNO, VZÁJOMNOSŤ / október 2017 /

 

Objednávanie skupín

 

Mgr. Monika CHVOSTEKOVÁ

monika.chvostekova@muzeumpezinok.sk
0911 404 053​