Vzdelávacie programy

Múzejná pedagogika sa venuje aktivitám a programom v múzeu. Služby múzejných pedagógov sú určené všetkým, ktorých zaujímajú dejiny regiónu, zároveň radi objavujú a sú aktívni.  Popri návšteve múzea sa môžete aj zabaviť a aktívne podieľať na získavaní nových vedomostí či zručností. V súčasnosti aktívne oslovujeme školy v Pezinku a okolí, ktorým ponúkame vzdelávacie programy k stálym expozíciám i k výstavám. Pre žiakov je návšteva múzea možnosťou lepšie sa zoznámiť s preberanou témou vyučovacieho predmetu. Žiaci namiesto pasívneho sedenia sami objavujú, pracujú a vypĺňajú úlohy. Vyučujúcim odporúčame navštíviť vzdelávacie programy v rámci oživenia klasického spôsobu výučby.
 

PROGRAMY V DOČASNEJ PONUKE Príbeh keramiky - od 12.6. 2018

     Sprievodný vzdelávací program k výstave majstrov kachliarov. Kachlice sú dôkazom šikovnosti našich remeselníkov v malokarpatskom regióne. Vystavené kachlice a ďalšie exponáty môžu inšpirovať detskú fantáziu a kreativitu. Hravou formou sa deti oboznámia s našou minulosťou a s umelecko-remeselnou produkciou našich predkov.


Trvanie: 90 min. 
Veková kategória: deti MŠ, žiaci ZŠ. študenti SŠ
Cena: 2/ os (učitelia neplatia)   
 

     
 
VÝTVARNÉ TVORIVÉ DIELNE

 
Čo dokážu naše ruky
 
     Vďaka jednému z piatich základných zmyslov spoznávame svet okolo seba. Prostredníctvom našich rúk dokážeme vidieť i to, čo ostáva očiam ukryté. Každý deň používame ruky, ktoré dokážu naozaj zázračné veci. Dokonca nimi kreslíme, maľujeme, modelujeme - a nielen to! Je toho omnoho viac. Nie nadarmo nájdeme ich zobrazenie aj v dielach veľkých majstrov výtvarného umenia. 
V úvode stretnutia vstúpime do problematiky prostredníctvom zobrazenia rúk v dielach výtvarníkov nielen z malokarpatského regiónu, ale i z medzinárodného prostredia, na ktoré v ďalšej časti nadviažeme vlastnou tvorbou.
Pre deti predškolského a mladšieho školského veku máme k téme pripravené riekanky a hádanky, pre starších prezentáciu základných východísk pri probléme zobrazovaní rúk vo výtvarných aktivitách. Spoločne sa zamyslíme nad úlohou, ktorú pre náš život zohrávajú.
Výsledkom tvorivej dielne bude vytvorenie spoločného diela z jednotlivých detských prác demonštrujúcich silu detského kolektívu. Prostredníctvom kolorovaných a domaľovaných odtlačkov detských rúk vytvoríme pestrú a jedinečnú kompozíciu, ktorá sa pre nich stane spoločným hodnotným výstupom.

 
Trvanie: 90 minút
Veková kategória: MŠ, ZŠ (1., 2. stupeň)
Cena: 2 €/ os. (v cene je zahrnutý pracovný materiál)Zarámuj sa! (od 13.4.)

     sprievodný program k výstave detských prác výtvarnej súťaže. Hľadáme mladých talentovaných umelcov, ktorí sa neboja ukázať, čo v nich je.! Všetci máme albumy plné fotografií, na ktoré sa radi s nostalgiou pozeráme. Vybavujú sa nám spomienky na krásne chvíle, ktoré sme zažili. S radosťou fotíme aj seba, kde sa dá. Niektoré fotografie chceme mať na očiach častejšie. Najlepší spôsob, ako si fotku uchovať a vystaviť, je zarámovať ju. Máte doma rámik? Nie? Tak to musíme zmeniť!

     Výsledkom tvorivej dielne bude dekoratívne dozdobenie rámčeka na fotografiu. Téma súvisí s problematikou autoportrétu a úžitkového umenia. 

Trvanie: 90 minút
Veková kategória: deti MŠ, žiaci ZŠ
Cena: 2 €/os (vhodné doplnenie predmetu výtvarná výchova)

 

STÁLA PONUKA PROGRAMOV

 

 Herbár pána Holubyho

     V novom vzdelávacom programe spoločne oprášime herbáre, ktoré po sebe zanechal významný slovenský učenec Jozef Ľudovít Holuby. Nazrieme do tajov rastlinnej ríše a dozvieme sa o moci, ktorú rastliny majú. Budeme sa spoločne rozprávať o tom, ako ľuďom môžu pomôcť ale aj o tom, ako môžu ublížiť. Vďaka tomu pochopíme, prečo bol prínos pána Holubyho taký veľký.


Trvanie: 90 min. 
Veková kategória: deti MŠ, žiaci ZŠ.
Cena: 1,50/ os (učitelia neplatia) 
    
Tajomstvo jedného domu

 
 
     Počuli ste už o tom, že aj niektoré domy rozprávajú príbehy? Je to prípad aj nášho múzea, ktoré sa nachádza v starej renesančnej budove s bohatou históriou. Prečo si tento dom toho toľko pamätá? Nadviažeme na legendu, ktorá hovorí o dievčatku, ktoré tu žilo dávno pradávno a ešte i dnes sa občas túlavému pocestnému zjaví a pomôže. Spoločne s profesorom Prešom a tajomným dievčatkom z minulosti budeme pátrať po odpovediach na naše zvedavé otázky.
 
Realizácia programu: od 16. mája 2017

Cena: 1,50 €/os. (v cene je zahrnutý pracovný zošit)
Trvanie programu: 90 min.
Program vhodný ako doplnenie k vyučovacím predmetom: vlastiveda, dejepis, výtvarná výchova
Program vhodný pre deti: deti MŠ, ZŠ (I. + II. Stupeň)
Pedagógovia majú vstup zdarma.
AKTUÁLNA PONUKA PROGRAMOV K STIAHNUTIU TU:

/userfiles/files/letak_skoly_jar_leto_zmen(1).pdf


 

 

 
Objednávanie skupín
 
Mgr. Monika CHVOSTEKOVÁ
monika.chvostekova@muzeumpezinok.sk
0911 404 053​