Vzdelávacie programy

Múzejná pedagogika sa venuje aktivitám a programom v múzeu. Služby múzejných pedagógov sú určené všetkým, ktorých zaujímajú dejiny regiónu, zároveň radi objavujú a sú aktívni.  Popri návšteve múzea sa môžete aj zabaviť a aktívne podieľať na získavaní nových vedomostí či zručností. V súčasnosti aktívne oslovujeme školy v Pezinku a okolí, ktorým ponúkame vzdelávacie programy k stálym expozíciám i k výstavám. Pre žiakov je návšteva múzea možnosťou lepšie sa zoznámiť s preberanou témou vyučovacieho predmetu. Žiaci namiesto pasívneho sedenia sami objavujú, pracujú a vypĺňajú úlohy. Vyučujúcim odporúčame navštíviť vzdelávacie programy v rámci oživenia klasického spôsobu výučby.


PROGRAMY V DOČASNEJ PONUKE

 
Dilili v Paríži - od 01. 04. do 30. 04. 2019
 
Počas mesiaca apríl premietanie francúzsky animovaný film Dilili v Paríži v spolupráci s FILM EUROPE.

Prichystali sme si pre Vás túto alternatívu k bežným vzdelávacím programom, keďže práve v tomto období sa budú výstavné priestory nášho múzea opravovať a pripravovať na novú výstavu, ktorá sa bude otvárať začiatkom mája.

Francúzsky animovaný film Dilili v Paríži budeme premietať so slovenským dabingom.
„Snímka francúzskeho režiséra a animátora Michela Ocelota rozpráva príbeh malého dievčatka tmavšej pleti Dilili, ktorá so svojim kamarátom Orelom zažíva neobyčajné príhody a približuje divákom dobu „Belle Époque“ – krásne časy francúzskych dejín, na pozadí ktorých sa snímka odohráva. Východiskovým bodom sa stáva fakt, že sú na stope tajného spolku Majstromužov, stojacich za únosmi mladých dievčat v Paríži. A keďže Dilili odvaha nechýba, dobrodružstvo sa môže začať“.
Ocelot v rámci animovaného filmu, určenému najmä detskému divákovi rieši dôležité otázky ako sú feminizmus, mizogýnia (v rámci ako sa tajný spolok správa k ženám, čo má až strašidelný charakter), či xenofóbia ale aj rasovej otázky.

Trvanie: 90 min
Cena: 3 €/osoba
Veková kategória: žiaci od 3. ročníkov vyššie

Snímka môže doplniť vyučovanie etiky prípadne iných predmetov ako dejepis, výtvarná výchova a občianska výchova.

Film sa  bude premietať maximálne dvakrát do dňa, teda 1x v dopoludňajších hodinách (9:30 – 10:00) a 1x v popoludňajších hodinách (13:00 – 13:30).

Po filme sme si pre žiakov pripravili aj interaktívny kvíz prostredníctvom tabletov o zaujímavé detské vecné ceny, ktoré nám venovala spoločnosť Saturn Entertaiment Slovensko. Ak by ste boli  limitovaný časom a o tento kvíz nebudete mať záujem, prosím uveďte to pri rezervácií.

Prikladáme aj link kde si môžete pozrieť trailer so slovenským dabingom: https://www.youtube.com/watch?v=xLnbP05pPlY


 
     

STÁLA PONUKA PROGRAMOV

 

Prehliadky stálych expozícií

Prehliadky stálych expozícií Malokarpatského múzea Príbeh vína a Dejiny vinohradníctva a vinárstva pod Malými Karpatami.
Dozviete sa, čomu sa venovali ľudia v malokarpatskej oblasti v dávnej i nedávnej minulosti, ako vyzeral ich každodenný život a na vlastné oči uvidíte najväčšiu zbierku vinohradníckych lisov v Európe. Pri bádaní zapojíte všetky zmysly a navštívite aj pôvodnú pivnicu, ktorá v sebe ukrýva viaceré tajomstvá.

Prehliadka nášho múzea je obohatená o interaktívne prvky, ktoré zaujmú nielen detského návštevníka. Pre starších bude pripravený netradičný vedomostný kvíz, ktorý preverí novonadobudnuté poznatky žiakov.

Trvanie: 60 min., Veková kategória: žiaci ZŠ, študenti SŠ
Cena: 2 €/os. (vhodné doplnenie predmetu dejepis) 
Drak vo Svätom Jure
(miesto konania: Literárne a vlastivedné múzeum vo Svätom Jure)


Literárne a vlastivedné múzeum vo Svätom Jure spolu s Malokarpatským múzeom v Pezinku pripravili nový vzdelávací program pre deti materských a základných škôl.
Prostredníctvom starej povesti deti odhalia príbeh o nebojácnom junákovi, s ktorým je spätá minulosť Svätého Jura. A to nie je zďaleka všetko! 


Trvanie: 90 min., Veková kategória: žiaci MŠ, ZŠ
Cena: 2 €/os. (vhodné doplnenie predmetu dejepis, regionálna výchova, výtvarná výchova)


 

 
Objednávanie skupín
 
Mgr. Monika CHVOSTEKOVÁ
monika.chvostekova@muzeumpezinok.sk
0911 404 053​