Produktové balíky

PONUKA PUTOVNEJ VÝSTAVY

 
Názov výstavy:
 ,,VINOHRADY, ĽUDIA, ČAS : ZACHYTENÉ NA FOTOGRAFIÁCH“
 
Zameranie výstavy:
história, vinohradníctvo

 

Popis:

Výstava približuje vývoj a premeny, ktoré zaznamenalo malokarpatské vinohradníctvo od polovice 20. storočia po súčasnosť. Cez fotografie dokumentuje transformáciu vinohradníctva od starších foriem zaužívaných v  polovici 20. storočia, po postupný proces zmien, ktoré súviseli s prechodom vinohradov pod správu miestnych družstiev. Poukazuje na prelínanie tradičných a nových vinohradníckych postupov, zavádzanie mechanizácie, systematizácie a porovnáva ich so súčasnými metódami. Návštevníkovi ponúka pohľad na dávno zaniknuté panorámy vinohradov a stavieb a stavia ich do protikladu k obrazu dnešných čias. Výstava je svedectvom jednotlivých období a prelomov, ktoré poznačili tvár nášho vinohradníctva a miestnych vinohradov.
 
Technické údaje a podmienky zapožičania:

38 panelov (vrátane 5 panelov s popiskami)  na 5 mm komatex doske.
8 fotografií má rozmery 60 x 60 cm
25 fotografií má rozmery 84,1 x 59,4 cm
5 panelov s popiskami majú rozmery 59,4 x 42 cm 
Záujemcovia si hradia náklady na dopravu, inštaláciu výstavy a jej vrátenie; výstavu je možné nakombinovať si podľa vlastných predstáv.

Cena výstavy na mesiac je 50 €.
 
Majiteľ výstavy:
Malokarpatské múzeum v Pezinku
M. R. Štefánika 4, 902 01  Pezinok
http://www.muzeumpezinok.sk/sk
 
 Kontakt, zodpovedná osoba:
Mgr. Monika Chvosteková
0911 404 053
monika.chvostekova@muzeumpezinok.sk