Fotografovanie

Malokarpatské múzeum v Pezinku poskytuje možnosť využiť svoje priestory na účely fotografovania po vzájomnej dohode.