Personálie

Organizačná štruktúra

PhDr. Martin HRUBALA, PhD.
riaditeľ
tel.: +421 (0)33 641 33 47, 0911 400 495
martin.hrubala@muzeumpezinok.sk, muzeumpezinok@muzeumpezinok.sk

ÚTVAR RIADITEĽA

Mgr. Monika CHVOSTEKOVÁ
asistentka riaditeľa - koordinácia a príjem objednávok návštev
tel./fax: +421 (0)33 641 33 47, 0911 404 053
monika.chvostekova@muzeumpezinok.sk

Mgr. Michaela URBANOVIČOVÁ
referentka cezhraničnej spolupráce a vzťahov s verejnosťou
tel.: +421 (0)33641 33 47, 0903 249 891
michaela.urbanovicova@muzeumpezinok.sk

Renáta JAKUBCOVÁ
ekonómka
tel.: + 421 (0)33 641 33 47; 0903 659 746
renata.jakubcova@muzeumpezinok.sk

Anežka TICHÁ
ekonómka
tel.: + 421 (0)33 641 33 47
anezka.ticha@muzeumpezinok.sk
 

ODDELENIE ODBORNÝCH ČINNOSTÍ

PhDr. Tomáš KLOKNER, PhD.
historik
vedúci oddelenia
tel.:+421 (0)33 641 20 57, 0911 404 043
tomas.klokner@muzeumpezinok.sk

Mgr. Lucia BURDOVÁ
historička
tel.: +421 (0)33 641 20 57, 0911 479 822
lucia.burdova@muzeumpezinok.sk

Zuzana JURČOVIČOVÁ
evidencia archívu, registratúry a knižnice
tel.: +421(0)33 641 20 57
zuzana.jurcovicova@muzeumpezinok.sk

Mgr. Vanda KRÁLOVIČOVÁ, PhD.
lektorka/ múzejná pedagogička
tel.: + 421 (0)33 641 20 57; 0911 615 029
vanda.kralovicova@muzeumpezinok.sk

Mgr. Lenka CHOMA SOROČINOVÁ
archeologička
tel.: + 421 (0)33 641 20 57, 0903 244 654
lenka.sorocinova@muzeumpezinok.sk

Mgr. Miroslava ŽAŽOVÁ
lektorka/ múzejná pedagogička
tel.: + 421(0)33 641 20 57; 0911 615 029
miroslava.zazova@muzeumpezinok.sk

Mgr. Hana SEDLÁČKOVÁ
etnologička
tel.: +421(0)33 641 20 57
hana.sedlackova@muzeumpezinok.sk

Mgr. Eva TRILECOVÁ, ArtD.
teoretička umenia
tel.: +421 (0)33 641 20 57, 0911 404 063
eva.trilecova@muzeumpezinok.sk

PhDr. Július VAVÁK, PhD.
archeológ
tel.: +421 (0)33 641 20 57, 0911 404 023
julius.vavak@muzeumpezinok.sk

ÚTVAR PREVÁDZKY BUDOV

Vladimír RAŽDÍK 
správca budov
tel.: 0911 296 013

Zuzana ŠTEFEKOVÁ
upratovačka
 

LITERÁRNE A VLASTIVEDNÉ MÚZEUM VO SVÄTOM JURE

Mgr. Silvia GRANČIČOVÁ 
etnologička
vedúca vysunutého pracoviska
tel.: +421 (0)2 44 97 04 76; 0911 296 016
silvia.grancicova@muzeumpezinok.sk

Františka HLAVÁČIKOVÁ
dokumentátorka, lektorka
tel.: + 421(0)2 44 97 04 76
frantiska.hlavacikova@muzeumpezinok.sk

Organizačná štruktúra Malokarpatského múzea v Pezinku a jeho vysunutých pracovísk: 
/userfiles/files/Organizacna%20struktura%202017.pdf