Filozofia

Logo Malokarpatského múzea v Pezinku odzrkadľuje naše hodnoty a priority, ktorými sa chceme riadiť pri odborných i spoločenských aktivitách.

Poctivosť

Kvalitné víno nemôže vzniknúť bez tvrdej a poctivej práce vo vinici či pivnici. My chceme poctivú prácu prezentovať prostredníctvom výstav, výskumných a publikačných činností, aktivít pre verejnosť.

Dôvera

Jednou z najdôležitejších zložiek, na ktorých si budujeme naše vzťahy, je dôvera. U nás v múzeu sa snažíme budovať si dôveru nielen v rámci kolektívu, ale aj vo vzťahu k verejnosti, návštevníkom či zriaďovateľovi. Aj to je jeden z dôvodov, prečo preferujeme osobitý prístup ku každému návštevníkovi.

Pravda

Hľadanie pravdy je pre nás jednou z najdôležitejších priorít, preto sa snažíme odkrývať historické súvislosti, ktoré dávame do kontextu so súčasnosťou. Chceme byť transparentní, preto vám poskytneme informácie o našej činnosti, plánoch a práci so zbierkovými predmetmi.