Výstavy

VINOHRADY, ĽUDIA, ČAS

(Zachytené na fotografiách) 

20. apríl - 28. máj 


Výstava unikátnych starých fotografií ilustruje veľké zmeny,  ktoré sa v tunajších vinohradoch udiali v priebehu 20 storočia. 

Kurátor: Martin Hrubala, Lucia Burdová, Hana Sedláčková

http://www.muzeumpezinok.sk/sk/najblizsie-podujatia/vystava-vinohrady-ludia-cas-

KUPECKÉHO SVET


1.jún - 25.6. 2017
 

Milí návštevníci,
pozývame Vás na výstavu Kupeckého svet, ktorú otvárame  1. júna o 18.00 hod. vo výstavných priestoroch Malokarpatského múzea v Pezinku.
Výstava Kupeckého svet 2017 je výstupom výtvarnej súťaže. V priestoroch Malokarpatského múzea v Pezinku bude predstavený výber víťazných diel 51 detí a študentov zo škôl z malokarpatského regiónu a  partnerskej školy z Mladej Boleslavi. Súťažili v ôsmich kategóriách a deviata bola Kupeckého výtvarná dielňa pri ZŠ Jána Kupeckého v Pezinku pod vedením Mgr. Zuzany Martinovskej a Mgr. Anny Jurákovej. Do súťaže sa prihlásilo rekordných 237 prác, z ktorých odborná komisia v zložení: Mgr. Oliver Solga – primátor mesta Pezinok, Mgr. Katarína Volanková – riaditeľka ZŠ Jána Kupeckého , Mgr. Mariana Šusteková, akad. mal. Milan Janík a Mgr. Eva Trilecová, ArtD. –teoretička umenia, vybrala tie, ktoré ocenila. Koordinátorkou projektu je Mgr. Mária Hrivnáková.
Teší nás, že pribúdajú tí, ktorí chcú niečo vytvoriť, vyjadriť sa kresbou, maľbou, kolážou. Úroveň prác každoročne stúpa a súťaž sa rozplynula do celého malokarpatského regiónu. Výtvarná súťaž KUPECKÉHO SVET je druhý rok spoločným výstupným projektom Malokarpatského múzea v Pezinku a ZŠ Jána Kupeckého v Pezinku, ktorá súťaž založila. Spolupráca začala pri príležitosti Roku Jána Kupeckého 2016, hlavnou koordinátorkou je pedagogička ZŠ Jána Kupeckého Mgr. Marika Hrivnáková.
Výstava bude verejnosti prístupná od 1. 6. 2017 do 25. 6. 2017. Počas vernisáže budú výhercom odovzdané hmotné ceny a diplomy: za mesto ceny odovzdá Mgr. Oliver Solga, primátor mesta Pezinok, za Základnú školu Jána Kupeckého ceny odovzdá Mgr. Katarína Volanková, riaditeľka ZŠ Jána Kupeckého, za Malokarpatské múzeum v Pezinku ceny odovzdá PhDr. Martin Hrubala, PhD. riaditeľ inštitúcie.
Mgr. Eva TRILECOVÁ, ArtD.


A PREDSA SA TOČÍ!

9. jún - 27. august


Výstava A predsa sa točí! návštevníkom ponúka pohľad na prácu kruhárov z Pezinka a okolia. Približuje históriu hrnčiarskeho kruhu a archeologické nálezy. Návštevníci sa ocitnú v dielni, kde si budú môcť posedieť za hrnčiarskym kruhom a poobzerať si náradie, ktoré je potrebné pre výrobu a točenie keramiky. Súčasťou dielne sú aj unikátne vzorkovníky modranskej keramiky, ktorá je neodmysliteľne spätá s našim regiónom.
 
Výstava odhaľuje súčasnú umeleckú tvorbu kruhárov, ktorá svedčí o ich šikovnosti a kumšte. So svojimi dielami sa predstavia Ľudovít Ďureje, Ján Granec, Marek Hauptvogl, Vlastimil Havlíček, František Hubek, Drahoslav Chalány, Renáta Krajčovičová, Peter Lužák, Juraj Maco, Miloslav Moravčík, Miloslav Orságh, Ivan Raždík, Ľuboš Šimonovič, Ivan Štefanovič, Ján Viglaš a Jiří Vyhnálek.
 
Výstava sa koná pri príležitosti úspešného podujatia Keramické trhy, no návštevníci si ju budú môcť vychutnať až do 27.8.2017.

Kruhári v našom regióne. Zistíte, aký je postup ich práce, s čím všetkým pracujú a nebudú chýbať ani finálne produkty.

Kurátorka: Hana Sedláčková

DRUHÝ ŽIVOT SLOV

29.jún - 27.august

slávnostné otvorenie festivalu Feliber poetry a vernisáž výstavy Druhý život slov, vizuálna poézia a autorské knihy Daniela Heviera / 18.00 hod. /

Malokarpatské múzeum v Pezinku

VIERA, VÍNO, VZÁJOMNOSŤ

Termín trvania výstavy: 28. september - 30. november


Vernisáž: 28.9.2017, 17.00 hod., Malokarpatské múzeum v Pezinku
Miesto konania: Malokarpatské múzeum v Pezinku, M.R. Štefánika 4, Pezinok
Realizátor: Malokarpatské múzeum v Pezinku
Spolupracujúce inštitúcie a subjekty: ECAV na Slovensku, MNVSR Štátny archív v Bratislave - pobočka Modra.
Vernisáž: 28.9.2017, 17.00 hod., Malokarpatské múzeum v Pezinku
 
 
V roku 2017 si pripomíname 500. výročie reformácie, ktorá zasiahla a ovplyvnila historický vývoj takmer celej Európy. Reformačné myšlienky neobišli ani územie Slovenska. Napriek tomu, že šírenie reformácie, ktoré zasiahlo Slovensko a jeho mestá už v 16. storočí, bolo spojené s následným protireformačným tlakom, povstaniami a vojnami za náboženskú slobodu, stala sa prítomnosť reformácie dôležitým a významným medzníkom, ktorý poznamenal kultúrny, spoločenský a v neposlednom rade národnostný rozvoj našich miest. Reformácia zasiahla a našla svoje uplatnenie aj v oblasti pod Malými Karpatami. Na území, kde už od 13. storočia bolo nemecké obyvateľstvo dôležitou súčasťou osídlenia, sa reformačné hnutie, veľmi rýchlo rozšírilo a našlo podporu ako medzi Nemcami, tak aj medzi Slovákmi.
Postavenie miestnych evanjelikov nebolo vždy jednoduché. V 17. storočí bola v malokarpatských mestách evanjelická cirkev dominantnou, no pod vplyvom politických a spoločenských udalostí sa jej pozícia v jednotlivých obdobiach menila.
Ako ovplyvnila reformácia mestá a obce malokarpatskej oblasti? S akými ťažkosťami museli evanjelickí veriaci bojovať? A kto sa zaslúžil o rozvoj cirkevného, kultúrneho či národného života malokarpatských miest? Aj to sú otázky, ktoré zodpovie výstava Malokarpatského múzea v Pezinku s názvom VIERA, VÍNO, VZÁJOMNOSŤ. Návštevníci vďaka starým liturgickým predmetom, dobovým dokumentom a náboženským knihám odhalia príbeh reformácie, ktorá sa stala neoddeliteľnou súčasťou miestnych dejín. Príbeh viery, príbeh kalichu a vína, príbeh vzájomnosti v čase netolerancie, príbeh spolupatričnosti.

Kurátor výstavy: Mgr. Lucia Burdová
 

 

TISÍCROČNÁ VČELA

7. december 2017 - 1. apríl 2018

Múzeum včelárstva na Slovensku Kráľová pri Senci, Včelárska paseka, skanzen, včelári:
Ing. Milan Rusnák, Rudolf Moravčík starší, Rudolf Moravčík mladší a pani Moravčíková
900 50 Kráľová pri Senci, www.vcelari.sk
Názov výstavy TISÍCROČNÁ VČELA
o histórii brtníctva a včelárstva
 
Termín: 7. 12. 2017 – 1. 4. 2018
Počet vystavených exponátov viac ako 100 kusov, od histórie po najnovšie technológie.
Medovníková chalúpka pre deti s ježibabou, medveď  a jeho brloh.
Detské práce na tému včela.
Súčasťou výstavy bude Veľká matka z filmu Tisícročná včela (1983) 
Súčasťou výstavy sú detské práce na tému včela zo Stropkova, Púchova, Trnavy.
Med v kuchyni, medovníčky a cestá na ich prípravu, ukážka, ochutnávka, predaj.
 
Sprievodné podujatia k výstave Tisícročná včela

10. 12. 2017 (nedeľa) celoslovenská súťaž medu a medovín. Medová cesta na dvore múzea.Pre návštevníkov pripravujeme prednášky v spolupráci s odborníkmi  z Múzea včelárstva na Slovensku Kráľová pri Senci :

* 12. 12. 2017 od 14. 00 do 16. 30 počas Akadémie  tretieho veku, APITERAPIA – terapia včelími produktmi.
                                                                        Predstavenie života      včiel, včelie produkty v zdravej racionálnej výžive.

* 19. 1. 2018 od 16. 00 do 18. 00 - Med v kuchyni, medovníčky a cestá na ich prípravu, ukážka, ochutnávka, predaj.
* 16. 2. 2018 od 16. 00 do 18. 00 - Rojové mestské právo, brtníci – elita vojakov.
* 16. 3. 2018 od 16. 00 do 18. 00 -  Mystická včela a 40 daností včiel.

„AK UHYNIE POSLEDNÁ VČELA, ĽUĎOM OSTÁVAJÚ ŠTYRI ROKY ŽIVOTA.“ Albert Einstein 1921