Výstavy

VINOHRADY, ĽUDIA, ČAS

(Zachytené na fotografiách) 

20. apríl - 28. máj 


Výstava unikátnych starých fotografií ilustruje veľké zmeny,  ktoré sa v tunajších vinohradoch udiali v priebehu 20 storočia. 

Kurátor: Martin Hrubala, Lucia Burdová, Hana Sedláčková

http://www.muzeumpezinok.sk/sk/najblizsie-podujatia/vystava-vinohrady-ludia-cas-

KUPECKÉHO SVET


1.jún - 25.6. 2017
 

Milí návštevníci,
pozývame Vás na výstavu Kupeckého svet, ktorú otvárame  1. júna o 18.00 hod. vo výstavných priestoroch Malokarpatského múzea v Pezinku.
Výstava Kupeckého svet 2017 je výstupom výtvarnej súťaže. V priestoroch Malokarpatského múzea v Pezinku bude predstavený výber víťazných diel 51 detí a študentov zo škôl z malokarpatského regiónu a  partnerskej školy z Mladej Boleslavi. Súťažili v ôsmich kategóriách a deviata bola Kupeckého výtvarná dielňa pri ZŠ Jána Kupeckého v Pezinku pod vedením Mgr. Zuzany Martinovskej a Mgr. Anny Jurákovej. Do súťaže sa prihlásilo rekordných 237 prác, z ktorých odborná komisia v zložení: Mgr. Oliver Solga – primátor mesta Pezinok, Mgr. Katarína Volanková – riaditeľka ZŠ Jána Kupeckého , Mgr. Mariana Šusteková, akad. mal. Milan Janík a Mgr. Eva Trilecová, ArtD. –teoretička umenia, vybrala tie, ktoré ocenila. Koordinátorkou projektu je Mgr. Mária Hrivnáková.
Teší nás, že pribúdajú tí, ktorí chcú niečo vytvoriť, vyjadriť sa kresbou, maľbou, kolážou. Úroveň prác každoročne stúpa a súťaž sa rozplynula do celého malokarpatského regiónu. Výtvarná súťaž KUPECKÉHO SVET je druhý rok spoločným výstupným projektom Malokarpatského múzea v Pezinku a ZŠ Jána Kupeckého v Pezinku, ktorá súťaž založila. Spolupráca začala pri príležitosti Roku Jána Kupeckého 2016, hlavnou koordinátorkou je pedagogička ZŠ Jána Kupeckého Mgr. Marika Hrivnáková.
Výstava bude verejnosti prístupná od 1. 6. 2017 do 25. 6. 2017. Počas vernisáže budú výhercom odovzdané hmotné ceny a diplomy: za mesto ceny odovzdá Mgr. Oliver Solga, primátor mesta Pezinok, za Základnú školu Jána Kupeckého ceny odovzdá Mgr. Katarína Volanková, riaditeľka ZŠ Jána Kupeckého, za Malokarpatské múzeum v Pezinku ceny odovzdá PhDr. Martin Hrubala, PhD. riaditeľ inštitúcie.
Mgr. Eva TRILECOVÁ, ArtD.


A PREDSA SA TOČÍ!

9. jún - 27. august


Výstava A predsa sa točí! návštevníkom ponúka pohľad na prácu kruhárov z Pezinka a okolia. Približuje históriu hrnčiarskeho kruhu a archeologické nálezy. Návštevníci sa ocitnú v dielni, kde si budú môcť posedieť za hrnčiarskym kruhom a poobzerať si náradie, ktoré je potrebné pre výrobu a točenie keramiky. Súčasťou dielne sú aj unikátne vzorkovníky modranskej keramiky, ktorá je neodmysliteľne spätá s našim regiónom.
 
Výstava odhaľuje súčasnú umeleckú tvorbu kruhárov, ktorá svedčí o ich šikovnosti a kumšte. So svojimi dielami sa predstavia Ľudovít Ďureje, Ján Granec, Marek Hauptvogl, Vlastimil Havlíček, František Hubek, Drahoslav Chalány, Renáta Krajčovičová, Peter Lužák, Juraj Maco, Miloslav Moravčík, Miloslav Orságh, Ivan Raždík, Ľuboš Šimonovič, Ivan Štefanovič, Ján Viglaš a Jiří Vyhnálek.
 
Výstava sa koná pri príležitosti úspešného podujatia Keramické trhy, no návštevníci si ju budú môcť vychutnať až do 27.8.2017.

Kruhári v našom regióne. Zistíte, aký je postup ich práce, s čím všetkým pracujú a nebudú chýbať ani finálne produkty.

Kurátorka: Hana Sedláčková

DRUHÝ ŽIVOT SLOV

29.jún - 27.august

slávnostné otvorenie festivalu Feliber poetry a vernisáž výstavy Druhý život slov, vizuálna poézia a autorské knihy Daniela Heviera / 18.00 hod. /

Malokarpatské múzeum v Pezinku

VIERA, VÍNO, VZÁJOMNOSŤ

7. september - 30. november


Reformácia, protireformácia, pôsobenie a vplyv nemectva v našej oblasti s dosahmi, ktoré má až dodnes. Nielen toto vám ponúkne jesenná výstava.

Kurátor: Martin Hrubala
 

TISÍCROČNÁ VČELA

7. december 2017 - 1. apríl 2018


História včelárstva a včelárov na našom území.
 
Kurátor: Martin Hrubala