Výstavy

Lapiť umenie
20.9.2018 - 31.3.2019

Zodpovedná osoba: Eva Trilecová

Krivý svet
9.5. - 22.9.2019

Výstava diel Ondreja Pijáka.
Zodpovedná osoba: Eva Trilecová

Medzinárodná výstava Stredoeurópske pivničné oblasti (Slovensko/Rakúsko)
10.10.2019 - 28.3.2020

Zodpovedná osoba: Martin Hrubala