Podujatia

V roku 2018 Vás radi stretneme na pripravovaných podujatiach:


SPRIEVODNÉ PODUJATIA K VÝSTAVE TISÍCROČNÁ VČELA

Med v kuchyni, degustácia medu a medoviny
19. 1. 2018
od 16. 00 do 18. 00 hod.

Apiterapia – terapia včelími produktmi
16. 3. 2018
od 16. 00 do 18. 00 hod.

Mystická včela a jej 40 daností
16. 3. 2018
od 16. 00 do 18. 00 hod.


 

Pezinské vínne pivnice

10. február 2018

     Pezinské vínne pivnice sú podujatím určeným pre všetkých milovníkov vínnej turistiky. Členovia Združenia pezinských vinohradníkov a vinárov spolu s hosťujúcimi vinárstvami ponúknu mladé i staršie ročníky kvalitných vín. Návštevníci spoznajú regionálnu gastronómiu a nahliadnu do historických pivníc.

Zodpovedný: Martin Hrubala

 

Noc s Andersenom

23. marec 2018

     Medzinárodné podujatie na podporu detského čítania, organizované v spolupráci s Malokarpatskou knižnicou v Pezinku

Zodpovedné: Vanda Kráľovičová, Miroslava Žažová


 

Sviatok sv. Floriána

6. máj 2018

     Slávnosť patróna hasičov, pri ktorej môžete vidieť hasičskú techniku, ukážky zásahov záchranných zložiek a rôzne aktivity. 
Podujatie organizované v spolupráci s OR HaZZ v Pezinku a Dobrovoľným hasičským zborom.

Zodpovedný: Martin Hrubala


 

Výnimočné nálezy v slovanskej pevnosti vo Svätom Jure

​11.5. 2018, 17.00 hod. 

    Prednáška J. Vaváka o najnovších úspechoch výskumu známeho náleziska.

 

Memoriál Richarda Rétiho 

12. máj 2018

     Malokarpatské múzeum v Pezinku v spolupráci s klubom šachu Pezinok pripravuje 12. ročník medzinárodného podujatia Memoriál Richarda Rétiho.

Zodpovedný: Martin Hrubala


 

Noc múzeí a galerií

19. máj 2018

     Počas uplynulých ročníkov medzinárodného podujatia ste zažili múzeum ako labyrint, zamestnancov, ktorí prezentovali postavy z Kriminálnej kroniky Pezinka, stretnutie s Jánom Kupeckým a mnohé iné zaujímavé programy. Tento rok nebude výnimkou a bude sa na čo tešiť!      

Zodpovedné: Vanda Kráľovičová, Miroslava Žažová


 

Deň sv. Urbana

24. máj 2018

     Sv. Urban je patrónom vinohradníkov, vinárov, priateľov dobrého vína, debnárov a v neposlednom rade mal chrániť ľudí pred opilstvom a vinohrady pred mrazom. Každoročne si preto pripomíname jeho význam nielen ochutnávaním kvalitného vína, ale aj požehnaním jeho sôch. 

Zodpovedný: Tomáš Klokner


 

Keramické trhy

8. – 10. jún 2018


     Keramických  trhov sa pravidelne zúčastňujú keramikári z mnohých štátov strednej Európy. Aj na 15. ročníku návštevníci uvidia keramikárov z Čiech, Slovinska, Maďarska, Poľska, Bulharska, a samozrejme zo  Slovenska. Keramické trhy v Pezinku sú jediným podujatím tohto druhu v rámci Slovenska.

Zodpovedná: Renáta Jakubcová


 

Pálenie jánskych ohňov

24. jún 2018

     Podujatie vhodné pre milovníkov exteriérových akcií, ktoré ponúka aktivity pre jednotlivcov i pre rodiny s deťmi. Oživenie tradície pálenia ohňov pri príležitosti sviatku Jána, ktoré boli v tradičnej kultúre oslavou letného.
Lúka pri OR HaZZ, Hasičská ul., Pezinok

Zodpovedný: p.Adamčík, kontakt: 0907 297 441


 

Júl, August, September

Wine & Art

6.ročník
 
    Wine and Art je podujatie, ktoré v sebe spája hudbu, literatúru, umenie a víno v malebnom prostredí vinohradníckeho dvora zo 17. storočia. Snahou organizátora je otvoriť múzeum verejnosti aj mimo otváracích hodín a poskytnúť tak možnosť kultúrneho zážitku spojeného s degustovaním vína. V ponuke sú výhradne miestne kvalitné vína od domácich producentov. Koncept Wine and Art stojí na striedaní literárnych žánrov a hudobných smerov. 

Zodpovedný: Martin Hrubala


 

 Roky 1948 a 1968 – Porážka slobody. 

16.08. 2018  


     Udalosti späté s februárovým prevratom 1948 a augustovými udalosťami roku 1968 v mestách malokarpatského regiónu. Priblíženie zlomových udalostí, ktoré stáli za oklieštením slobody. Čo mali roky 1948 a 1968 spoločné a v čom sa líšili? Ako reagovali ľudia na situáciu v ktorej sa ocitli v jednotlivých obdobiach? Ako dané udalosti zasiahli mesto Pezinok a ostatné mestá malokarpatskej oblasti? Aj na tieto otázky sa pokúsi odpovedať prednáška Roky 1948 a 1968 – Porážka slobody,  ktorá sa zameria na situáciu v roku 1948 spojenú s nástupom totality, jej dopad na spoločnosť, hospodárstvo a v neposlednom rade pripomenie obete totalitného režimu.

Zodpovedná: Lucia Burdová 

Burza kníh 
 
8.9.2018 od 9.00 do 13.00 hod.

 

Prehliadka slovanskej pevnosti vo Svätom Jure

15.9.2018, od 14.00 hod.

Podujatie je výstupom výskumného projektu, podporeného Fondom na podporu umenia.

Zodpovedný: Július Vavák


 

Jablkové hodovanie

6. október 2018

     V Malokarpatskom múzeu v Pezinku  sa bude opäť hodovať. Na akcii s názvom Jablkové hodovanie budete môcť ochutnať rôzne jablkové dobroty, od zákuskov, džemov až po nátierky, sušené jabĺčka a chutné šťavy. Na svoje si prídu i naši najmenší návštevníci, pre ktorých pripravíme rôzne sprievodné podujatia.

Zodpovedná: Hana Sedláčková


 

MY a Československo

25.10.2018  

     Koniec prvej svetovej vojny a vznik prvej Československej republiky so zameraním na udalosti, ktoré sa odohrávali v mestách malokarpatskej oblasti ako aj na reakciu obyvateľstva na novo-utvárajúce sa pomery. Pripomenutie si turbulentných udalostí spojených s koncom 1. svetovej vojny a formovaním novej republiky. Ako prijímalo miestne obyvateľstvo nový štát? Aké udalosti predchádzali jeho vzniku? Ako reagovali mestá na zmenu pomerov? A s čím všetkým sa musel nový aparát vysporiadať? Aj to sú otázky, ktoré si položíme na prednáške realizovanej pri príležitosti 100 výročia Československej republiky.

Zodpovedná: Lucia Burdová

 

Pezinské viechy

máj - október

     Jediný projekt svojho druhu na Slovensku -  oživenie tradície výčapu vína pod viechou. V praxi je každý týždeň otvorené minimálne jedno vinárstvo, ktoré je pripravené ponúknuť svoje produkty v príjemnom a autentickom prostredí za veľmi priaznivé ceny. Viechy budú na priečelí domu označené tradičným symbolom, vencom v tvare kruhu, ozdobeným červenou a zelenou stuhou. Vstup do viech je bezplatný. Organizované v spolupráci so Združením pezinských vinohradníkov.