Podujatia 2017

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2017

- s výtvarníkom Ferom Guldanom


Udelenie cien  výtvarnej súťaže




 

KERAMICKÉ TRHY 2017




 

JÁNSKE OHNE




 


WINE & ART - SAMUEL TOMEČEK




 

WINE & ART_ Divadlo SemTamFór



Wine & Art _ Andrea Zimányiová


JABLKOVÉ HODOVANIE 2017