V PREDAJI NOVÁ HISTORIKA 2/2016

Milí čitatelia, 

druhé číslo časopisu HISTORIKA. Malokarpatský historický občasník za rok 2016 si môžete zakúpiť v Malokarpatskom múzeu v Pezinku počas aktuálnych otváracích hodín. Opäť prináša viacero zaujímavých článkov z archeológie, histórie či významných osobnostiach.

OBSAH: 

Július VAVÁK - Pavol JELÍNEK - Lenka CHOMA SOROČINOVÁ - Jana HLAVATÁ: Výskum opevneného sídliska v Budmericiach ( 2010 - 2016)

Radoslav ČAMBAL: Unikátne keltské nákončie konského jarma zo Svätého Jura

Rastislav LUZ: Svätojurský zvon z roku 1400

Daniel GAHÉR: Gašpar Serédi (zom.1550) - prvý záložný majiteľ Svätého Jura a Pezinka

Eva BENKOVÁ - Tomáš KLOKNER: Kniha vinohradov z Červeného Kameňa

Lucia BURDOVÁ: Vojnové udalosti 17. - 18. storočia a ich dopad na mestá malokarpatského regiónu

František GAHÉR: Štyri novoveké náhrobky evanjelického cintorína vo Svätom Jure

Tomáš KOWALSKI: "Tu leží náš Štúr!" Slovenská cesta k modranskej "mohyle" Ľudovíta Štúra 

Mária LETZOVÁ: Cesta Jána Zigmundíka

Martin LUKÁČ: Z dejín ochotníckeho divadla v Šenkviciach

Helena MARKUSKOVÁ: Prežili holokaust - príbeh Šimona Pressburgera

Beata VLASÁKOVÁ: Čriepky zo Svätojurskej kroniky 6

Eva TRILECOVÁ: Rozhovor s Michalom Kovačikom