Michal Škrovina - Život na skle maľovaný

Zatvoriť obrázok
The Small Carpathian Museum in Pezinok, M.R. Štefánika 4, 902 01 Pezinok, Slovak Republic
Phone/fax: +421 33 641 33 47, Phone: +421 33 641 20 57